Informacja o wyrobach zawierających azbest

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty

Druk informacji o wyrobach zawierających azbest (do pobrania)

Opłaty

Brak opłat

Termin załatwienie sprawy

Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późń. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Uwagi

Zgodnie z art. 162 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej Wójtowi Gminy.
Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wykorzystujący wyroby zawierające azbest sporządza i przedkłada corocznie do 31 stycznia Informację o wyrobach zawierających azbest Wójtowi Gminy. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi Gminy a drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Przedsiębiorcy przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa.

Czas pracy urzędu

Poniedziałek- piątek 7.00-15.00