Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia (do pobrania)
 2. zgoda właściciela nieruchomości (w przypadku kiedy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym)
 3. rysunek lub mapę określającą położenie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

Opłaty

Wydanie zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Opłaty środowiskowe

  1. posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
  2. opłaty nalicza i pobiera organ wydający zezwolenie, wysokość opłaty ustalana jest w wydanym zezwoleniu
  3. opłatę odracza się na okres 3 lat, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie drzew lub krzewów albo ich zastąpienie innymi drzewami lub krzewami
  4. nie pobiera się opłat w przypadkach określonych w art. 86 ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Termin załatwienie sprawy

W przypadku złożenia kompletnych dokumentów umawiamy się telefonicznie lub osobiście w celu dokonania oględzin drzew w terenie, sporządzony zostaje protokół oględzin a następnie wydana zostaje decyzja. Termin załatwienia sprawy w ciągu 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójt Gminy Tarnawatka.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Uwagi

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości nie wymaga zezwolenia w przypadku:

 1. drzew i krzewów owocowych, z wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
 2. drzew i krzewów rosnących w lasach i sadzonych na plantacjach,
 3. drzew i krzewów , których wiek nie przekracza 10 lat

Czas pracy urzędu

Poniedziałek- piątek 7.00-15.00