Wykaz sołtysów i liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy Tarnawatka

 

Lp. Sołectwo Sołtys Liczba mieszkańców*
1 Dąbrowa Tarnawacka Zwolak Halina 86
2 Huta Tarnawacka Samulak Mariusz 190
3 Klocówka Pliżga Mirosław 111
4 Kunówka Pankiewicz Tadeusz 77
5 Niemirówek Dumicz Dorota 157
6 Niemirówek-Kolonia Pomykała Piotr 267
7 Pańków Bednarczuk Janusz 254
8 Pauczne Danaj Lesław 121
9 Podhucie Cisło Alina 83
10 Sumin Chacia Krzysztof 221
11 Tarnawatka Najda Janusz 948
12 Tarnawatka-Tartak Machlarz Jan 764
13 Tymin Hacia Anna 276
14 Wieprzów Borowicz Tadeusz 542

* - według stanu na dzień 30.06.2014