Pracownicy Urzędu Gminy Tarnawatka podzieleni są na Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy. Podział wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnawatka.