Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnawatka:

 

Przewodnicząca Komisji Michałuszko Maria
Zastępca Przewodniczącej Kopczyński Stanisław
Członek Komisji Paszt Leszek
Członek Komisji Litwińczuk Ryszard
Członek Komisji Matwiejszyn Mariusz

 

Skład Komisji oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej i porządku publicznego Rady Gminy Tarnawatka:

 

Przewodniczący Komisji Malec Ryszard
Zastępca Przewodniczącego Cisło Robert
Członek Komisji Dudek Bogdan
Członek Komisji Mazurek Jan
Członek Komisji Piasecki Jarosław
Członek Komisji Stefaniak Krzysztof

  

Skład Komisji budżetu, finansów, rolnictwa, spraw gospodarczych i ochrony środowiska Rady Gminy Tarnawatka:

 

Przewodniczący Komisji Paszt Leszek
Zastępca Przewodniczącego Cisło Robert
Członek Komisji Dudek Bogdan
Członek Komisji Kopczyński Stanisław
Członek Komisji Litwińczuk Ryszard
Członek Komisji Malec Ryszard
Członek Komisji Matwiejszyn Mariusz
Członek Komisji Mazurek Jan
Członek Komisji Milichiewicz Stanisław
Członek Komisji Piasecki Jarosław
Członek Komisji Piróg Andrzej
Członek Komisji Stefaniak Krzysztof
Członek Komisji Urbański Stanisław