OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W WIEPRZOWIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieprzowie została zawiązana w 1951 roku. Obecnie zrzesza 58 członków w tym 24 członków czynnych, 10 członków wspierających , 24 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców i Dziewcząt, oraz Żeńską Drużynę Pożarniczą.

ZARZAD OSP W WIEPRZOWIE:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Artur Nowosad
Wiceprezes-naczelnik Krzysztof Borowicz
Z-ca Naczelnika Łukasz Milichiewicz
Sekretarz Łukasz Urbański
Skarbnik Agata Paszt
Kronikarz Piotr Kulas
Gospodarz Piotr Michał WięcławekKomisja Rewizyjna OSP w Wieprzowie:

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Waldemar Jan Woś
Wiceprzewodniczący Wiesław Puźniak
Sekretarz Dyonizy RomańczukOchotnicza Straż Pożarna w Wieprzowie została zawiązana w 1951 roku z inicjatywy Mieczysława Skiby pracownika Zakładów Drzewnych w Tartaku-Tarnawatce. Pierwszym Prezesem został Józef Radkowski a naczelnikiem Władysław Kudełka. Członkowie OSP: Franciszek Kulas, Marcin Radkowski, Antoni Czyż, Franciszek Palak, Michał Kudełko, Władysław Urbański, Józef Jedynak, Józef Woś, Czesław Rycak, Jan Smaha, Pasierbski Karol.
Pierwszym prezesem jednostki OSP w Wieprzowie był Józef Radkowski 1951-1957 a po nim funkcję pełnili Franciszek Palak 1958-1962; Józef Radkowski 1963-1969; Józef Grabek 1970-1971; Jan Borowicz 1971-1977;Henryk Portka 1977-1990; Waldemar Woś 1991-2011, Anna Paszt 2011.

Funkcje naczelnika pełnili druhowie: Władysław Kudełka 1951-1958; Henryk Portka 1959; Puźniak Edward 1960; Henryk Portka 1961-1962; Bucior Stanisław 1963; Stanisław Kulas 1964; Mieczysław Kuźniarz 1966-1969; Jan Rzeczkowski 1970-1971; Czadek Zbigniew 1971-1977; Jan Borowicz 1977-2011, Tadeusz Borowicz 2011.
Do zasłużonych działaczy OSP Wieprzów należy zaliczyć druhów: Franciszek Kulas, Marcin Radkowski, Antoni Czyż, Franciszek Palak, Michał Kudełko, Władysław Urbański, Józef Jedynak, Józef Woś, Czesław Rycak, Jan Smaha, Pasierbski Karol, Władysław Kudełka, Józef Radkowski, Henryk Portka, Jan Borowicz, Tadeusz Borowicz, Woś Waldemar.

W latach sześćdziesiątych przy jednostce OSP Wieprzów utworzono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Dziewcząt a w latach siedemdziesiątych Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Chłopców. Drużyny te istnieją do dnia dzisiejszego i zrzeszają około 20 chłopców i 10 dziewcząt. Opiekunem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest druh Bartnicki Zdzisław.

Pierwsza sikawka była sikawką ręczną, którą jednostka OSP otrzymała w 1957 roku a wozakami byli druhowie: Kudełka Michał, Paszt Stanisław, Pasławski Adam, Woś Czesław - służyła jednostce do roku 1959. W dniu 12 października 1959 roku nastąpiło przekazanie nowej motopompy PO-3 M-800. W późnych godzinach nocnych wybuchł pożar w Małoniżu koło Łaszczowa. Jednostka OSP Wieprzów udała się do pożaru zatrzymanym samochodem ciężarowym. W znacznym stopniu przyczyniła się do opanowania pożaru kilkunastu budynków. Ważnym pożarem w gaszeniu, którego uczestniczyła jednostka OSP Wieprzów był pożar stodoły u Henryka Portki. Na początku lat siedemdziesiątych jednostka OSP otrzymała samochód ŻUK. W 1988 roku jednostka została wyposażona w samochód Star A26P, który służył jednostce do roku 2006. W roku 2006 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim przekazała nieodpłatnie na rzecz jednostki OSP Wieprzów samochód specjalny GBCA 6/32 marki Jelcz. Obecnie jednostka posiada na swoim wyposażeniu motopompę TOHATSU VC 82AS, pompę szlamową HONDA WT30X.

W okresie 1957-1965 przebudowano stary budynek strażnicy wydłużając go o 6 m był to budynek po byłej szkole. W roku 1977 z inicjatywy ówczesnego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Tomaszowie Lubelski mjr Edwarda Kierepki powołano Komitet Budowy Remizo-Świetlicy w skład, którego weszli Henryk Portka, Józef Grabek, Jan Borowicz, Czesława Kudełko, Witold Wiśniewski, Józef Czyż, Adolf Hołody, Krystyna Pliżga, Lucjan Sadoń, Stanisław Smaha, Franciszek Czykwin, Józef Woś. Budynek wybudowany został ze składek mieszkańców i funduszy PZU. Uroczyste otwarcie nowej remizo-swietlicy nastąpiło w 1987r.

W 1990 roku powołano Komitet Fundacji sztandaru w skład, którego weszli: Jarechowicz Marian Przewodniczący, Tadeusz Borowicz, Waldemar Woś, Kazimierz Wancisiewicz, Czesław Gruma, Jadwiga Wysocka i Helena Tryndoch. Dnia 28 kwietnia 1991 roku Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych płk. Edward Wisz na ręce naczelnika OSP Wieprzów Jana Borowicza przekazał sztandar ufundowany przez społeczeństwo miejscowości .