OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PAUCZNEM

Ochotnicza Straż Pożarna w Paucznem została założona w 1957 roku obecnie zrzesza 19 członków czynnych.

ZARZAD OSP W PAUCZNEM:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Władysław Buczak
Wiceprezes-naczelnik Marcin Danaj
Sekretarz Kazimierz Górnik
Skarbnik Tadeusz Proc
Gospodarz Bogdan DudekKomisja Rewizyjna OSP w Paucznem:

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Władysław Krzysztof Buczak
Wiceprzewodniczący Marek Józef Kierczyński
Sekretarz Jarosław SkrzyńskiOchotnicza Straż Pożarna w Paucznem została założona w 1957 roku z inicjatywy Władysława Bironta. Stało się to na zebraniu wiejskim, na którym podjęto uchwalę o powołaniu do życia jednostki OSP Pauczne. W skład Zarządu OSP weszli:

  • Stanisław Dudek – Prezes,
  • Władysław Biront – Naczelnik I Wiceprezes,
  • Henryk Karwański – II Wiceprezes,
  • Eugeniusz Turkot – Sekretarz,
  • Stanisław Antoszak – Skarbnik,
  • Jan Kołtun – Gospodarz,
  • Jan Gancarz s. Michała– Członek Zarządu,
  • Dudek Władysław - Członek Zarządu,
  • Józef Bucior – Przewod. Kom. Rew.
  • Członkowie OSP: Machlarz Zenon, Buczak Stanisław-wozak, Ratyna Stanisław, Mazurek Kazimierz-wozak, Korczak Stanisław, Górnik Józef, Mirecki Feliks, Dziura Stanisław, Gancarz Jan s. Edwarda


Pierwszym Prezesem był druh Stanisław Dudek, który pełnił funkcję do roku 1970; Eugeniusz Danaj 1971-1976; Jan Proc 1977-1980; Stanisław Dudek 1981 – 1983 Włodzimierz Biront 1984 – 1990; Józef Dziedzic 1991. Funkcje naczelnika pełnili druhowie: Władysław Biront 1957 - 1976, Henryk Korczak 1977 – 1980; Mieczysław Karasiewicz 1981 – 1982; Henryk Machlarz 1983-1986, Mirosław Bucior 1987, Andrzej Matelski 1988 – 1990; Mirosław Bucior 1991 – 2002; Waldemar Biront 2003.

Osobami najbardziej zasłużonymi dla jednostki OSP Pauczne są: Władysław Biront, Stanisław Dudek, Henryk Karwański, Eugeniusz Turkot, Stanisław Antoszak, Jan Kołtun, Jan Gancarz s. Michała, Dudek Władysław, Józef Bucior, Machlarz Zenon, Buczak Stanisław, Ratyna Stanisław, Mazurek Kazimierz, Korczak Stanisław, Górnik Józef, Mirecki Feliks, Dziura Stanisław, Gancarz Jan s. Edwarda.

Obecnie jednostka OSP zrzesza 18 członków czynnych a także Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Chłopców, która zrzesza 8 członków: Buczak Tomasz, Danaj Marcin, Dudek Krzysztof, Dudek Szymon, Dziedzic Robert, Kaczmarczyk Patryk, Proc Mateusz, Turkot Mariusz.

W roku 1961 z inicjatywy Zarządu OSP Pauczne rozpoczęto budowę strażnicy OSP. Jej budowa została ukończona w 1962 roku. Przy jej budowie uczestniczyła cała społeczność miejscowości Pauczne. W 1962 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim przekazała na wyposażenie jednostki sikawkę ręczna, ręczna syrenę alarmową oraz węże tłoczne. Jako prężnie działająca jednostka w roku 1964 otrzymała pierwszą motopompę M-400, a w roku 1985 nową motopompę PO-5 M-800. Obecnie w posiadaniu jednostki OSP Pauczne jest zabytkowy wóz konny.

Jedną z najważniejszych akcji bojowych, w których brała udział Ochotnicza Straż Pożarna w Paucznem to gaszenie pożaru w miejscowości Werechanie w 1960 roku. Jednostka OSP czynnie uczestniczyła w gaszeniu pożarów, jakie wybuchały w swojej miejscowości.