OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PAŃKOWIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Pańkowie została założona w 1923 roku obecnie zrzesza 19 członków czynnych.

ZARZAD OSP W PAŃKOWIE:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Kazimierz Bakalarz
Wiceprezes-naczelnik Tomasz Hołojuch
Z-ca Naczelnika Waldemar Bogdan Roczniak
Sekretarz Marcin Hubert Kuźmik
Skarbnik Robert Graca
Gospodarz Tyrka Kazimierz
Kronikarz Damian PyrekKomisja Rewizyjna OSP w Pańkowie:

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Paweł Bakalarz
Wiceprzewodniczący Janusz Sagan
Sekretarz Mateusz Szczepan KuźmikOchotnicza Straż Pożarna w Pańkowie została założona w 1923 roku z inicjatywy Stanisława Margola . W skład pierwszego Zarządu OSP weszli: Prezes Stanisław Margol; Naczelnik Marcin Molęda; Skarbnik Łukasz Jasiński. Na pamiątkę powstania jednostki na wiejskim wygonie postawiono krzyż drewniany z rokiem założenia straży.
Pierwszym Prezesem był druh Stanisław Margol 1923–1939, 1946–1951; a następnie funkcję tą pełnili druhowie: Łukasz Jasiński 1952-1957; Władysław Jasiński 1958 – 1959; Jan Litwin 1960-1961; Leopold Margol 1962-1963; Władysław Jasiński 1964-1965; Leopold Margol 1966-1967; Władysław Jasiński 1968-1970; Jan Litwin 1971-1972; Jan Mazur 1973-1983; Kazimierz Bakalarz 1984.

Funkcje naczelnika pełnili druhowie: Marcin Molęda 1923-1926; Władysław Jasiński 1927-1939; Władysław Hołojuch 1946-1951; Mieczysław Chroń 1952; Michał Łukasiewicz 1953-1959; Lucjan Pyrek 1960-1961; Józef Sekuta 1962; Jan Mazur 1962-1963; Henryk Palak 1964; Adam Dąbrowski 1965; Józef Sekuta 1966-1967; Jan Dej 1968; Edward Hołojuch 1969; Bronisław Margol 1970; Edward Gramatyka 1971; Edward Burak 1972-1973, Jan Chroń 1974-1977;Marian Kucharski 1977-1979; Jan Chroń 1980-1992; Waldemar Roczniak 1993-1996; Mariusz Bucior 1997-2004; Waldemar Roczniak 2005-2011, Tomasz Hołojuch 2011.

Osobami najbardziej zasłużonymi dla jednostki OSP Pańków są jej pierwsi członkowie: Prezes Stanisław Margol; Naczelnik Marcin Molęda; Skarbnik Łukasz Jasiński.

Pierwszą sikawką była sikawka ręczną, która służyła jednostce do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. W roku 1963 jednostka miała ma swoim wyposażeniu motopompę M-200, która z czasem została zamieniona na nowocześniejszą M-400. Na początku lat osiemdziesiątych jednostka OSP Pańków otrzymała motopompę PO5 M-800, którą posiada obecnie.

Pierwsza strażnica wybudowana została z drewna pozyskanego z rozbiórki mostów w 1928 roku. Pozostały materiał strażacy ofiarowali z własnych zasobów. Strażnica ta służyła strażakom do lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku kiedy to spłonęła. Całe wyposażenie zostało uratowane. Z inicjatywy byłego Kierownika Szkoły w Pańkowie Jana Litwina przystąpiono do budowy nowego murowanego budynku strażnicy, który służy strażakom do dnia dzisiejszego.

Do ważniejszych akcji bojowych należy zaliczyć udział w gaszeniu pożarów w: Majdanie Wielkim, Szarowoli, ZFM Zakład nr 4 w Tartaku-Tarnawatce.

Na początku lat pięćdziesiątych zorganizowana została żeńska drużyna pożarnicza, której Naczelniczką została Stefania Molęda. Obecnie jednostka liczy 19 członków czynnych.