OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KLOCÓWCE

Ochotnicza Straż Pożarna w Klocówce założona została w 1954 roku zrzesza 13 członków czynnych i 4 wspierających.

ZARZAD OSP W KLOCÓWCE:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Damian Pliżga
Wiceprezes-naczelnik Lesław Kustra
Z-ca Naczelnika Mariusz Grzegorz Tytuła
Sekretarz Stanisław Kuczmaszewski s. Alfonsa
Skarbnik Marcin Tytuła
Gospodarz Mirosław PliżgaKomisja Rewizyjna OSP w Klocówce:

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Jerzy Stanisław Głogowski
Wiceprzewodniczący Grzegorz Bilewicz
Sekretarz Dariusz KustraOchotnicza Straż Pożarna w Klocówce została założona w 1954 roku. Inicjatorami jej założenia byli: Jan Książek, Władysław Gorgol, Władysław Kustra. Działalność statutową Ochotnicza Straż Pożarna w Klocówce rozpoczęła od roku 1957. W skład pierwszego Zarządu OSP weszli:

  • Franciszek Samulak – Prezes Zarządu,
  • Bronisław Piasecki – naczelnik OSP,
  • Władysław Kustra – Skarbnik,
  • Bronisław Kustra - Sekretarz,
  • Makara Mikołaj – Gospodarz,

Pierwszym Prezesem był druh: Franciszek Samulak 1957a następnie funkcje tą pełnili: Władysław Gorgol 1958-1963, Korzeniowski Mieczysław 1964-1982, Książek Czesław 1983-2000, Tytuła Stanisław od roku 2001.

Funkcje naczelnika pełnili druhowie: Bronisław Piasecki 1957, Eugeniusz Sokołowski 1957-1961, Kuczmaszewski Stanisław 1962-1963, Lisowski Stanisław 1964-1976, Pliżga Jan 1977-1980, Kustra Stanisław 1981.

Członkowie OSP: Książek Jan, Władysław Gorgol, Mieczysław Korzeniowski, Stanisław Lisowski, Teodor Kuczmaszewski, Edward Kozłowski, Franciszek Kierczyński, Jan Kręt, Stanisław Kuczmaszewski, Władysław Bobko, Stanisław Domański, Feliks Machalski, Stanisław Bul, Stanisław Kustra, Jan Pliżga.

Do zasłużonych działaczy OSP Klocówka należy zaliczyć druhów: Jan Książek, Władysław Gorgol, Władysław Kustra, Kuczmaszewski Stanisław, Bobko Władysław, Korzeniowski Mieczysław, Lisowski Stanisław, Makara Mikołaj, Kierczyński Franciszek, Kozłowski Edward, Domański Stanisław, Cieplakiewicz Zdzisław, Pliżga Jan, Kustra Stanisław, Książek Czesław, Machalski Feliks, Kuczmaszewski Teodor, Cisek Jan, Piasecki Jan, Kierczyński Józef, Kuczmaszewski Tadeusz, kozłowski Stanisław, Pasieczny Józef, Bucior Tadeusz, Zwolak Tadeusz, Koisz Władysław, Gumiela Roman, Ból Stanisław, Głogowski Józef, Zięba Marek, Kustra Mieczysław, Kuczmaszewski Stanisław s. Alfonsa, Kuczmaszewski Stanisław s. Teodora, Buryła Antoni, Pasieczny Sławomir, Pasieczny Wiesław.

Pierwszym sprzętem do gaszenia pożarów była sikawka ręczna. Pierwszą motopompę jednostka OSP Klocówka otrzymała w 1964 roku a była to Motopompa M-400 wraz z oprzyrządowaniem. W roku 1982 jednostka OSP Klocówka otrzymała nową motopompę PO-5 M-800 wraz z oprzyrządowaniem. W roku 1983 Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Tomaszowie Lubelskim przekazała jednostce samochód Żuk z wyposażeniem oraz drugą motopompę PO-5 M-800 z oprzyrządowaniem. 11 maja 1990 roku jednostka OSP Klocówka otrzymała samochód pożarniczy Star A26P GBAM. Obecnie na wyposażeniu jednostki pozostają dwie motopompy PO-5 M-800.

Pierwszą strażnicę zbudowano z inicjatywy zarządu OSP Klocówka w 1959 roku. Był to budynek drewniany na owe czasy bardzo nowoczesny i funkcjonalny. Służył strażakom do roku 2004 kiedy do użytku został oddany nowy budynek remizo-świetlicy w Klocówce.

Do ważniejszych akcji bojowych należy zaliczyć udział w gaszeniu pożarów w: Suchowoli, Majdanie Wielkim, Zaborecznem, Koloni Partyzantów, Dominikanówce i Klocówce.