OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HUCIE TARNAWACKIEJ

Założona w 1957 roku zrzesza 23 członków czynnych.

ZARZAD OSP W HUCIE TARNAWACKIEJ:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Robert Bilewicz
Wiceprezes-naczelnik Dariusz Nadłonek
Wiceprezes Artur Litwińczuk
Sekretarz Antoni Wójcik
Skarbnik Robert Bilewicz
Gospodarz Tomasz AntoszakKomisja Rewizyjna OSP w Hucie Tarnawackiej:

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Stanisław Gawęda
Wiceprzewodniczący Andrzej Iskierka
Sekretarz Piotr GałkaOchotnicza Straż Pożarna w Hucie Tarnawackiej została utworzona 1957 roku. Powołano ją do życia na zebraniu wiejskim. Jej założycielami byli: Marceli Wawręty, Józef Gałka, Ratyna Czesław, Marian Romańczuk. W roku 1964 na zebraniu strażackim, na którym obecny był Komendant KRSP w Tomaszowie Lubelskim druh Edward Kierepka przyjęto statut i dokonano wyboru:
Zarządu:

  • Józef Bilewicz – Prezes Zarządu,
  • Bernard Oktaba – naczelnik OSP,
  • Wacław Oktaba – Skarbnik,
  • Tadeusz Kawka - Sekretarz,
  • Eugeniusz Kawka – Gospodarz,
  • Władysław Wójcik – Wozak.

Komisji Rewizyjnej:

  • Stanisław Nadłonek – Przewodniczący,
  • Zygmunt Kawka – Członek,
  • Zdzisław Antoszak – Członek.Pierwszym prezesem jednostki OSP Huta Tarnawacka był druh Józef Bilewicz 1957- 2007 obecnie funkcję te piastuje Wojciech Antoszak 2008.

Funkcje naczelnika pełnili druhowie: Bernard Oktaba 1957-1969; Stanisław Nadłonek 1959-1988; Wiktor Litwińczuk 1989-1992; Tadeusz Kawka 1993-1995; Wiesław Litwińczuk 1996-1998; Dariusz Nadłonek 1999.

Do zasłużonych działaczy OSP Huta Tarnawacka należy zaliczyć druhów: Marceli Wawręty, Józef Gałka, Ratyna Czesław, Marian Romańczuk, Józef Bilewicz, Tadeusz Kawka, Stanisław Nadłonek, Wiktor Litwińczuk, Antoni Wójcik.
Pierwszą motopompę Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Tarnawackiej otrzymała 20 lutego 1968 roku a była to Motopompa M-400 wraz z oprzyrządowaniem. Dnia 16 marca 1986 roku jednostka OSP Huta Tarnawacka otrzymała nową motopompę PO-5 M-800, którą posiada do dnia dzisiejszego.

W 1964 r. zrodziła się inicjatywa budowy remizo-świetlicy. Do budowy strażnicy przystapiono1969 r.. Strażacy wykonali fundamenty pod budynek strażnicy a 1970 roku za symboliczną złotówkę dokonano zakupu baraku w ZFM w Tartaku-Tarnawatce z którego to w przyszłości powstał istniejący budynek strażnicy OSP. Budynek oddano do użytku w 1975 roku. Wieloletnim gospodarzem jednostki OSP Huta Tarnawacka był druh Mazurek Leon, który piastowała tę funkcję przez 18 lat.

Jednostka OSP Huta Tarnawacka na początku swojego działania liczyła 29 członków czynnych. W roku 1990 została założona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która liczyła 17 członków. MDP działała kilka lat. Jednostka przez cały okres swojej działalności realizuje zadania statutowe. Do ważniejszych akcji bojowych należy zaliczyć udział w gaszeniu pożarów: 1959 – Pucharki; 1960 – pożar w Werechaniach oraz pożar stodoły i obory w POHZ. Straż uczestniczy także w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W 1983 jednostka OSP zajęła II miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych. W późniejszym okresie członkowie jednostki OSP uczestniczyli w budowie drogi, szkoły podstawowej, kaplicy. Przy jednostce działa orkiestra strażacka pod batutą Stanisława Gawędy, która uświetnia wszystkie uroczystości odbywające się w gminie i nie tylko.