Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnawatce obejmuje swym działaniem dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: HUTA TARNAWACKA, KLOCÓWKA, NIEMIRÓWEK- KOLONIA, PAŃKÓW, PAUCZNE, SUMIN, TARNAWATKA, TARNAWATKA-TARTAK, WIEPRZÓW.

Pierwszym po reaktywacji gminy Tarnawatka Prezesem Zarządu Gminnego OSP w 1982 roku został Antoni Wójcik a Komendantem Gminnym OSP Marian Kierepka a następnie funkcję Komendanta Gminnego OSP piastował Władysław Biront.

II Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się dnia 14 marca 1987 roku w Tarnawatce. Zarząd Gminny ukonstytuował się w następującym składzie: Prezes- Józef Borek; I V-ce Prezes- Henryk Portka; II V-ce Prezes- Jerzy Małecki; Sekretarz- Janusz Kobielarz; Skarbnik-Feliks Pankiewicz; Członek- Antoni Wójcik, Henryk Palak, Stanisław Kustra, Zbigniew Bekas, Józef Gozdek, Tadeusz Kawka. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący- Jan Borowicz, Członek- Mirosław Bucior, Kazimierz Bakalarz. Z dniem 1 maja 1987 roku funkcję Komendanta Gminnego Straży Pożarnych objął druh Tadeusz Borowicz, który pełni ja do obecnej chwili.

III Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce odbył się dnia 12 maja 1991 roku. Na zjeździe dokonano podsumowania działalności za miniony okres oraz dokonano wyboru nowego zarządu. W skład zarządu weszli Tadeusz Duras – Prezes, I V-ce Prezes- Władysław Jędruszko, II V-ce Prezes- Augustyn Oberda, Sekretarz- Marek Pasieczny, Skarbnik- Zbigniew Bekas, Członek- Stanisław Kustra, Mirosław Bucior, Jan Borowicz, Andrzej Kopczyński, Władysław Pasieczny, Tadeusz Borowicz. Komisja Rewizyjna- Sak Józef Przewodniczący, członek- Kuźniarz Leszek, Kawka Tadeusz.

IV Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce odbył się dnia 28 kwietnia 1996 roku. Na zjeździe dokonano podsumowania działalności za miniony okres oraz przyjęto plan działania na następną kadencję. W skład zarządu weszli Tadeusz Duras – Prezes, I V-ce Prezes- Władysław Jędruszko, II V-ce Prezes- Augustyn Oberda, Sekretarz- Marek Pasieczny, Skarbnik- Matwiejszyn Monika, Komendant Gminny- Tadeusz Borowicz, Członek- Stanisław Kustra, Bolesław Kuczmaszewski, Jan Borowicz, Andrzej Kopczyński, Józef Dziedzic, Piotr Mirecki. Komisja Rewizyjna- Sak Józef Przewodniczący, członek- Waldemar Woś, Antoni Wójcik.

V Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce odbył się dnia 29 kwietnia 2001 roku. Na zjeździe dokonano podsumowania działalności za miniony okres oraz dokonano wyboru nowego zarządu: Piotr Pasieczny- Prezes, Waldemar Woś Wiceprezes, Tadeusz Borowicz- Komendant Gminny OSP, Lesław Zimoński- Wiceprezes, Marek Pasieczny- Sekretarz, Jan Borowicz- Skarbnik, Członek- Antoni Wójcik, Mieczysław Hordyj, Mariusz Wyrwa, Julian Kopczyński, Piotr Mirecki, Tadeusz Wójcicki, Józef Dziedzic, Mariusz Bucior, Eugeniusz Łopuszyński, Albin Rybak, Stanisław Kustra. Komisja Rewizyjna Przewodniczący- Bolesław Kuczmaszewski, Z-ca przewodniczącego- Stanisław Tytuła, Członek- Kazimierz Bakalarz.

VI Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce odbył się dnia 30 kwietnia 2006 roku. Na zjeździe dokonano podsumowania działalności za miniony okres oraz dokonano wyboru nowego zarządu: Piotr Pasieczny- Prezes, Waldemar Woś Wiceprezes, Tadeusz Borowicz- Komendant Gminny OSP, Lesław Zimoński- Wiceprezes, Marek Pasieczny- Sekretarz, Jan Borowicz- Skarbnik, Członek prezydium- Antoni Wójcik, Członek Zarządu: Tomasz Antoszak, Mieczysław Hordyj, Bolesław Kuczmaszewski, Józef Sak, Piotr Mirecki, Tadeusz Wójcicki, Józef Dziedzic, Waldemar Biront, Albin Rybak, Stanisław Kustra, Waldemar Roczniak, Marek Chacia, Krzysztof Chacia. Komisja Rewizyjna Przewodniczący- Stanisław Tytuła, Wiceprzewodniczący- Stanisław Matwiejszyn, Sekretarz- Władysław Buczak.

VII Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnawatce odbył się dnia 15 maja 2011 roku. Na zjeździe dokonano podsumowania działalności za miniony okres oraz dokonano wyboru nowego zarządu: Piotr Pasieczny- Prezes, Lesław Zimoński Wiceprezes, Tadeusz Borowicz- Komendant Gminny OSP, Janusz Najda - Wiceprezes, Marek Pasieczny- Sekretarz, Marek Czerwonka - Skarbnik, Członek prezydium- Arkadiusz Berbeć, Członek Zarządu: Kazimierz Bakalarz, Paweł Czuwara, Marek Chacia, Stanisław Gawęda, Mieczysław Hordyj, Stanisław Kustra, Józef Dziedzic, Eugeniusz Łopuszyński, Dariusz Nadłonek, Anna Paszt, Mariusz Woźnica. Komisja Rewizyjna Przewodniczący- Tomasz Antoszak, Wiceprzewodniczący- Bolesław Kuczmaszewski, Sekretarz- Stanisław Tytuła.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnawatce jest koordynatorem działań jednostek OSP na terenie gminy Tarnawatka. Jest organizatorem Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, Zawodów Sportowo-Pożarniczych, Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, konkursów plastycznych o tematyce pożarniczej a także służy radą i pomocą członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

KADENCJA 2011 - 2015
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Marek Pasieczny
Wiceprezes Artur Nowosad
Wiceprezes Marek Czerwonka
Komendant gminny Tadeusz Borowicz
Sekretarz Piotr Mirecki
Skarbnik Kazimierz Bakalarz
Członek prezydium Arkadiusz Berbeć
Członek Tomasz Antoszak
Członek Paweł Czuwara
Członek Marek Chacia
Członek Andrzej Dej
Członek Ryszard Kopczyński
Członek Mieczysław Hordyj
Członek Lesław Kustra
Członek Waldemar Woś
Członek Bolesław Kuczmaszewski


CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP:

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Agata Chacia
Wiceprzewodniczący Tomasz Hołojuch
Sekretarz Łukasz Zimoński