Harmonogram wywozu odpadów i surowców wtórnych z terenu gminy Tarnawatka w 2018 roku

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki, Tymin, Huta Tarnawacka, Pauczne, ul. Północna

16

20 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18
Tarnawatka-Tartak, Pańków, Dąbrowa Tarnawacka 17 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19
Sumin, Kunówka, Niemirówek-Kolonia, Niemirówek, Klocówka 18 22 22 19 24 21 19 23 20 18 22 20
Tarnawatka 19 23 23 20 25 22 20 24 21 19 23 21

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu wywozu do godziny 7.00.

Wywóz odpadów problematycznych ( odpady wielkogabayrtowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) obdędzie się w miesiącach zaznaczonych na niebiesko (kwiecień i październik). 

Prosimy nie wrzucać popiołów do kosza! Popioły prosimy oddawać w workach lub gospodarować we własnym zakresie. Worki dostępne u obsługi.