Harmonogram wywozu odpadów i surowców wtórnych z terenu gminy Tarnawatka w 2017 roku

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki, Tymin, Huta Tarnawacka, Pauczne, ul. Północna

17

14 21 19 16 20 18 16 19 17 21 19
Tarnawatka-Tartak, Pańków, Dąbrowa Tarnawacka 18 15 22 20 17 21 19 17 20 18 22 20
Sumin, Kunówka, Niemirówek-Kolonia, Niemirówek, Klocówka 19 16 23 21 18 22 20 18 21 19 23 21
Tarnawatka 20 17 24 22 19 23 21 19 22 20 24 22

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu wywozu do godziny 7.00.

Wywóz odpadów problematycznych ( odpady wielkogabayrtowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) obdędzie się w miesiącach zaznaczonych na niebiesko (kwiecień i październik). 

Prosimy nie wrzucać popiołów do kosza! Popioły prosimy oddawać w workach lub gospodarować we własnym zakresie. Worki dostępne u obsługi.