NIE SPALAJ ODPADÓW SZANUJ ZDROWIE SWOJE I SWOICH DZIECI

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

 

Na terenie Gminy Tarnawatka obowiązuje zakaz spalania toksycznych odpadów w instalacjach grzewczych budynków . Wynika on z obowiązujących przepisów prawa. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku a przede wszystkim sobie i swoim rodzinom.

 

NIE WOLNO SPALAĆ:

  • wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
  • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
  • odzieży, obuwia,
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
  • sztucznej skóry,
  • opakowań po farbach, lakierach, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
  • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie objawia się dopiero po kilku latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Poza względami zdrowotnymi spalanie odpadów grozi pożarem. Osadzający się w przewodzie kominowym toksyczny łatwopalny szlam wymieszany z sadzą wcześniej czy później zapali się . Zapalenie sadzy w kominie może być przyczyną pożaru budynku a w najlepszym przypadku przyczyną spękania komina.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie prowadzone będą kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów.

Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu Gminy mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą się liczyć z surowymi karami.

 

Regulacje prawne:Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21) – art. 191 – kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tys. zł) Kodeks Karny ( Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) – art. 225 § 1 – kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska  lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3