NST Sp. z o.o. realizująca projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „KAPITAŁ NA START” zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, pozostające bez pracy (w tym rolnicy do 2 ha przeliczeniowych), zamieszkałe na obszarze województwa lubelskiego do udziału w projekcie: „KAPITAŁ NA START” i założenia własnej działalności gospodarczej

W ramach projektu oferujemy: 

- bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości blisko 24 tysięcy złotych

- bezzwrotne wsparcie finansowo-pomostowe przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, w wysokości 1 100,00 zł/m-c

- bezpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe grupowe i indywidualne

Szczegółowe kryteria oraz dokumenty do pobrania: www.nst-chelm.pl

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą do 14 czerwca 2017 roku w godzinach 8:00 - 12:00 w Biurze Lokalnym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. 5, tel. kontaktowy: 516053893

koncert

policja logoW dniach od 1 do 31 maja 2017 roku Wydział Prewencji KPP w Tomaszowie Lubelskim pod patronatem Starosty Tomaszowskiego organizuje konkurs dla dzielnicowych pn. ,,Najpopularniejszy dzielnicowy powiatu tomaszowskiego". Sylwetki poszczególnych dzielnicowych pracujących na terenie naszego powiatu przedstawione są na stronie internetowej starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl.

wfos lublinnfos Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 108/2017/D/OZ z dnia 26.04.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.