podpisanie listu intencyjnego psgWójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a przedstawicielami dwunastu samorządów, dotyczących podjęcia współpracy w zakresie dalszej gazyfikacji woj. lubelskiego.

      Podpisane porozumienia mają zapoczątkować rozwój sieci gazownictwa w województwie lubelskim. Listy intencyjne podpisali wójtowie i burmistrzowie: gminy Jastków, miasta Kock, miasta Krasnobród, gminy Łukowa, miasta Łuków, gminy Obsza, miasta Ostrów Lubelski, gminy Podedwórze, miasta Ryki, gminy Tarnawatka, miasta Tomaszów Lubelski oraz gminy Wysokie.

      W spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego wzięli udział: Tomasz Blacharski, członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Dariusz Dumkiewicz, dyrektor lubelskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa.

      – Liczę na to, że te listy intencyjne to krok w dobrym kierunku, który pozwoli na to, że w najbliższym czasie zaplanowane inwestycje w poszczególnych gminach, będą realizowane – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek. – Podpisanie listów jest okazaniem dobrej woli przede wszystkim ze strony Polskiej Spółki Gazowniczej do inwestowania i rozwijania sieci gazowej na terenie woj. lubelskiego. Ta sieć gazowa ma ogromne znaczenie na różnych płaszczyznach. Jest bardzo ważna dla mieszkańców gmin, ale równie ważna dla potencjalnych inwestorów – zaznaczył wojewoda Czarnek.

      Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie związane z nową strukturą organizacyjną PSG jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu, rozwoju sieci gazowej i możliwości gazyfikacji kolejnych gmin oraz likwidacji tzw. białych plam na mapie gazowej regionu poprzez dostarczanie gazu skroplonego LNG, w ramach budowy tzw. wyspowych stacji regazyfikacji LNG, w miejscach oddalonych od tradycyjnej sieci gazowej. Ścisła współpraca PSG z samorządami to realizacja zarówno rządowej polityki zrównoważonego rozwoju, polegającej na likwidacji barier cywilizacyjnych, jak też nowej strategii spółki na lata 2016-2022.

      Polska Spółka Gazownictwa to największa spółka Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia prawie 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez 180 tys. km gazociągów. PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu.

      Zmieniające się otoczenie prawno-gospodarcze postawiło przed spółką nowe wyzwania. W celu stworzenia warunków dla rozwoju spółki, dla realizacji jej misji i wizji, wypracowano i przyjęto w czerwcu 2016 roku pakiet kluczowych dokumentów, w tym Strategię Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016-2022. Jej celem jest stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju PSG, zapewniającego ugruntowanie pozycji spółki na polskim rynku energetycznym, a także dalsze rozszerzanie działalności.

źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl

kury na wolnosci

Od dzisiaj, tj. 6 kwietnia 2017 roku, przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 20 grudnia ubiegłego roku dotyczące zapobiegania ptasiej grypie. Tym samym hodowcy drobiu mogą odetchnąć, bo ich ptactwo może swobodnie biegać po wybiegach bez narażania właścicieli na dotkliwe kary administracyjne. Utrzymane zostały jednak pewne środki zabezpieczające mające na celu ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem. Szczegóły można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722).

dzien soltysa 2017 13Podczas XX sesji Rady Gminy Tarnawatka, która odbyła się 31 marca, miało miejsce miłe wydarzenie. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa (11 marca) szefowie sołectw zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Podziękowania za dotychczasową działalność i życzenia wielu sukcesów w pracy społecznej złożyli im przewodnicząca Rady Gminy Tarnawatka Kazimiera Mańdziuk oraz wójt Piotr Pasieczny.

Zdjęcia z wręczenia podziękowań