W poniedziałek 13 marca br. w Lublinie Wójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny i Skarbnik Gminy Aneta Pankiewicz podpisali z Wojewodą Przemysławem Czarnkiem umowę na dotację celową w ramach programu przebudowy dróg powiatowych i gminnych.

kiermasz

Świat bez kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów” – takie motto przyświecało imprezie zorganizowanej w GOK w Tarnawatce 8 marca 2017 roku. W uroczystości wzięły udział przedstawicielki sołectw oraz organizacji działających na naszym terenie. Przybyły także zaproszone panie: