Trwająca od kilku lat współpraca naszego Urzędu Gminy z Urzędem Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim daje możliwość nieodpłatnego wypełnienia i złożenia rocznych zeznań podatkowych przez Internet. Należy jednak zaznaczyć, że porozumienie podpisane przez Wójta Piotra Pasiecznego i Naczelnika Leszka Piwkę dotyczy wyłącznie osób składających formularz PIT-37. Z tego udogodnienia nie będą mogły skorzystać np. osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osiągające dochody z najmu.

Lubelska Fundacja Rozwoju realizuje projekt ,,Mikro innowacje- Makro korzyści ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1.
Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.

Jeszcze w końcówce starego roku wójt Piotr Pasieczny i skarbnik Aneta Pankiewicz podpisali w Lublinie umowę na dofinansowanie projektu pn.”Odnawialne źródła energii w gminie Tarnawatka”. W ramach tego zadania powstanie 198 instalacji solarnych, które podgrzewać będą ciepłą wodę użytkową na prywatnych posesjach naszych mieszkańców. Wartość całości inwestycji to ponad 2 mln 118 tys. złotych.

ulotka1 

 19 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Tarnawatka odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace złożone w Gminnym Konkursie

„Na Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową”

Do konkursu przystąpiło 77 uczestników w czterech kategoriach wiekowych z terenu gminy Tarnawatka.

Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza na spotkanie z:

Sławomirem Zawiślakiem - Posłem na Sejm RP

Przemysławem Czarnkiem - Wojewodą Lubelskim

Krzysztofem Gałaszkiewiczem - Dyrektorem ARiMR w Lublinie

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2017 roku o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

Gmina Tarnawatka - właściciel i zarządca dróg gminnych zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Tarnawatka o nie parkowanie samochodów osobowych i innych pojazdów w okresie zimowym w obrębie pasa drogowego dróg gminnych.

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30° C. Może być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.