Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Tarnawatka, że dnia 1 września 2016 roku o godz. 12.00 w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania włączone zostaną syreny alarmowe.

Sygnał ciągły trwający 1 minutę będzie sygnałem ćwiczebnym, w związku z powyższym proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe mają na celu upamiętnienie 77- ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Prężnie rozwijający się chór TARNA-VOX” informuje, że od września br. będzie prowadził nabór nowych członków zespołu. Mile widziane zarówno Panie jak i Panowie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce przy ul. Ks. Boguty 48. Pierwsze zajęcia już 2 września – od godziny 17 i 18 głosy żeńskie, od 19 głos męski. Dyrygentem i dyrektorem chóru jest Wiesława Grabek-Woś, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zamościu.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela i prowadzi zapisy dyrygent – telefon 606 491 684.

Kanalizacja jest tak zaprojektowana, by odprowadzać nieczystości sanitarne płynne z naszych gospodarstw domowych. Zanieczyszczenia stałe wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną i zewnętrzną kanalizację sanitarną, co w konsekwencji może doprowadzić do cofnięcia się ścieków oraz zalania mieszkań, domów i posesji. Najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w sieci kanalizacyjnej jest niewłaściwe jej użytkowanie. Zanieczyszczenia stałe powodują zatykanie wlotów pomp w przepompowniach ścieków przez co zmniejsza się ich wydajność. Mniejsze prędkości przepływu cieczy w rurociągu tłocznym powodują ich zamulenie. Zmniejszenie wydajności pomp bezpośrednio wiąże się ze wzrostem kosztów za energię elektryczną, ogólnych kosztów eksploatacji kanalizacji. Całkowite zatkanie pomp jest powodem awarii silników, powoduje spiętrzenia w sieciach kanalizacyjnych , miejscowe zatory w sieciach grawitacyjnych, w skrajnych wypadkach przypadkach zalanie budynków. Usuwanie awarii kanalizacji jest bardzo kosztowne i wpływa na ogólną cenę ścieków.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku Art. 9 pkt 2 zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych. Za zanieczyszczanie kanalizacji sanitarnych odpadami stałymi oraz innymi substancjami niedozwolonymi wymienionymi w ustawie przewidziane są sankcje o wykroczenia, które mogą wynosić nawet 5000 zł.

W związku z bardzo licznymi przypadkami wprowadzania do kanalizacji odpadów stałych, Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że będą prowadzone kontrole studzienek kanalizacyjnych rozgraniczających przyłącza oraz sieci kanalizacyjne w celu lokalizacji źródeł zanieczyszczeń. Zebrane dowody rzeczowe oraz dokumentacja fotograficzna będą podstawą wniosku o ukaranie bardzo dotkliwą grzywną.

Mając na względzie dobro wspólne oraz uniknięcie kolejnych podwyżek cen ścieków, uprasza się wszystkie osoby korzystające ze zbiorczych instalacji sanitarnych o niewprowadzanie do nich odpadów stałych.

 

Kilka zdjeć zanieczyszczeń 

 

 

Zaproszenie na dożynki

Dzień Wieprza

W nawiązaniu do pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie niniejszym informuję hodowców trzody chlewnej na terenie Gminy Tarnawatka, że od dnia 27 lipca 2016 roku na terenie województwa podlaskiego stwierdzono sześć ognisk zakażenia afrykańskim pomorem świń (ASF). Ostatnie (szóste) ognisko wykryto w gminie MIELNIK (powiat siemiatycki), która leży przy granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego w bezpośrednim sąsiedztwie województwa lubelskiego. Z dotychczasowego rozwoju sytuacji wynika, że choroba przesuwa się w kierunku południowym. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie wystąpienia ognisk ASF na terenie gmin w północnej części województwa lubelskiego.

Proszę hodowców o monitorowanie swoich stad a o wszelkich niepokojących objawach u zwierząt proszę powiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą na ulicy Kruczej 6 tel./fax (84) 6642201, 6643108.

W załączeniu ulotka Głównego Lekarza Weterynarii na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wójt Gminy 

Piotr Pasieczny

Wyniki Gminnego Święta Sportu

31 lipiec 2016

 

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - seniorów

I miejsce - Niemirówek-Kolonia

II miejsce - Tarnawatka

III miejsce - Tarnawatka-Tartak

 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka

I miejsce - Suminek

II miejsce - Tarnawatka-Tartak

III miejsce - Tarnawatka

 

Rzut kaloszem mężczyzn

I miejsce – Dariusz Nicgorski

II miejsce – Michał Bajwoluk

III miejsce – Rafał Burda

 

Rzut kaloszem kobiet

I miejsce – Magdalena Dąbrowska

II miejsce – Weronika Kopczyńska

III miejsce – Weronika Mruk

 

Bieg na 300 m chłopcy

I miejsce – Szymon Baran

II miejsce – Bartek Piątek

III miejsce – Szymon Pękala

 

Bieg na 300 m dziewczęta

I miejsce – Sylwia Czop

II miejsce – Patrycja Hołojuch

III miejsce – Roksana Malec

 

Bieg w worku chłopcy

I miejsce – Kacper Maryńczak

II miejsce – Bartek Piątek

III miejsce – Bartłomiej Kudyba

 

Bieg w worku dziewczęta

I miejsce – Weronika Czajka

II miejsce – Katarzyna Cepil

III miejsce – Patrycja Hołojuch

 

Przeciąganie liny

I miejsce – Drużyna Kopczyńskich

II miejsce – Tarnawatka i Tartak

III miejsce – Roland Drużyna

 

Sztafeta sprawnościowa

I miejsce – rodzina Czopów

II miejsce – rodzina Pękalów

III miejsce – rodzina Kopczyńskich

 

Wyciskanie odważnika

I miejsce – Stanisław Kostrubiec

II miejsce – Radosław Sienkiel

III miejsce – Kamil Niedźwiedź

 

Rzut lotką do tarczy mężczyzn

I miejsce - Mateusz Czernek

II miejsce – Tomasz Palak

III miejsce – Tomasz Chroń

 

Rzut lotką do tarczy kobiet

I miejsce - Anna Pasieczna

II miejsce – Katarzyna Cepil

III miejsce – Irena Wójcik

 

Rzut kartoflem

I miejsce – Robert Iwanicki

II miejsce – Szymon Niedźwiedź

III miejsce – Przemysław Kuźniarz

 

Galeria zdjęć

Film ze święta sportu