Regulamin XI Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda”, który odbędzie się 18.12.2016 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

 

I Organizatorem konkursu jest Gmina Tarnawatka we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce.

II Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół i przedszkola z terenu  Gminy Tarnawatka

III Cele konkursu:

* prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek

* popularyzacja śpiewania polskich kolęd, pastorałek

* promocja dziecięcej twórczości artystycznej,

* umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

 

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

 

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

 

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

 

W Konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:

 • infrastruktura
 • bezpieczeństwo
 • środowisko i ekologia,
 • estetyka przestrzeni publicznej,
 • edukacja,
 • sport, rekreacja i turystyka,
 • kultura, tradycja,
 • aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
 • integracja społeczna,
 • innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie
 • dostępności do Internetu,
 • współpraca zagraniczna,

Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

 

Organizator: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

 

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

projekt justyna

plakat rekodzielo

koncert tarna vox

25 października 50-lecie pożycia małżeńskiego – Złote Gody obchodziło dziesięć par małżeńskich z naszej Gminy.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Tarnawatce. Mszę Świętą w intencji Jubilatów odprawił ks. Proboszcz Tomasz Demczuk.

Po zakończeniu liturgii jej uczestnicy spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury. W świąteczny nastrój wprowadzili zebranych uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, którzy pod kierunkiem pani Elżbiety Jakubczak przygotowali wzruszającą, pełną wspomnień część artystyczną. Szczególnie wrażenie na zebranych wywołały słowa piosenki : „Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta nas wcale. Wielka miłość, wielka siła, zostajemy jej wierni na zawsze”

Po obejrzeniu i wysłuchaniu inscenizacji nastąpiła część oficjalna. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostali odznaczeni: Krystyna i Adam Dejowie, Karolina i Jan Hołojuchowie oraz Wiesława i Stanisław Kornatowie z Pańkowa, Władysława i Edward Burakowie oraz Danuta i Tadeusz Wawrzusiszynowie z Tarnawatki-Tartak, Stanisława i Henryk Buciorowie oraz Stanisława i Ryszard Krzemińscy z Niemirówka-Kolonii , Halina i Tadeusz Chaciowie z Sumina, Irena i Adam Kotowie z Paucznego oraz Stanisława i Zenon Polityło z Tarnawatki. Wręczenia odznaczeń, legitymacji oraz pamiątkowych dyplomów i kwiatów dokonali Wójt Gminy Piotr Pasieczny wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Kazimierą Mańdziuk .

Przy tak niecodziennej uroczystości nie mogło obyć się bez tradycyjnej lampki szampana i toastów wznoszonych na cześć dostojnych Jubilatów. Uroczystość zakończyła się przy kawie, herbacie i ciasteczkach oraz wspomnieniach o tym, jak to było pół wieku temu.  

 

Galeria zdjęć z jubileuszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym
i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016 r.