Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zaprasza w dniu 9 listopada 2016 r. o godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w zakresie zakładania oraz rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Tomaszów Lubelski, Susiec, Bełżec, Lubycza Królewska, Krynice, Tarnawatka i Miasto Tomaszów Lubelski.

Uwaga!

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu powinny zgłosić się na szkolenie z formularzem wniosku i biznesplanu w zakresie podejmowania/ rozwoju działalności gospodarczej w zależności od zainteresowania daną formą wsparcia.

 

 Program szkolenia

 • Harmonogramu naborów wniosków

 • Kto może się starać o premię na zakładanie, a kto na dotacje na rozwój działalności gospodarczej ?

 • Na co można otrzymać dofinansowanie i jakie rodzaje działalności mają największe szanse ?

 • Jaka jest możliwa do uzyskania wysokość dotacji, w jaki sposób jest wypłacana ?

 • Jakie są szczegółowe warunki dofinansowania ?

 • Jakie dokumenty i kiedy należy złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie ?

 • Analiza wniosku i biznesplanu w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 17.10 – 18.11.2016 roku prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2017 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”.

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Informacja
 3. Ocena
 4. Oświadczenie

12 października 2016 r. Wójt Gminy - Piotr Pasieczny i Skarbnik - Aneta Pankiewicz podpisali umowę z przedstawicielami firmy Instalbud z Lubyczy Królewskiej  na budowę hali gimnastycznej w Tarnawatce.

umowa hala

Więcej informacji wkrótce. 

ARiMR zaprasza na szkolenie z zakresu: Rozwój usług rolniczych, zasady konkurencyjności wyboru wykonawców.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 19 października 2016 roku na szkolenie które organizowane jest przez Lubelski Oddział Regionalny ARiMR wraz z Tomaszowskim Biurem Powiatowym ARiMR.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą od 17 do 31 października br. składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy.