WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 poz. 121), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do oddania w najem:

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

Okres najmu

Forma oddania w najem

Księga wieczysta ZA1T/00052640/9

Działka 453/6

o pow. 0,1090 ha położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

Lokal użytkowy o pow. 16,7 m²,

Lokal użytkowy o pow. 16,7 m², w budynku położonym przy ul. Lubelskiej 35 w Tarnawatce

Lokal użytkowy o charakterze usługowym

217,10 zł miesięcznie, czynsz płatny miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca, wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy

Tarnawatka

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta ZA1T/00052640/9

Działka 453/6 o pow. 0,1090 ha położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

Lokal użytkowy o pow. 29,1 m²,

Lokal użytkowy o pow. 29,1 m², w budynku położonym przy ul. Lubelskiej 35

Lokal użytkowy o charakterze usługowym

378,3 zł miesięcznie, czynsz płatny miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca, wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

 

Tarnawatka 2018-05-24

 

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

 

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 24 maja 2018 do 15 czerwca 2018 r.,

  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzedzie Gminy Tarnawatka pok. 17, tel. 84 662 47 10