Regulamin

XII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

,, Hej Kolęda, Kolęda”,

który odbędzie się 07.01.2018r. o godz.12.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

I Organizatorem konkursu jest Gmina Tarnawatka we współpracy z Zespołem Szkół
i Przedszkola w Tarnawatce oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury.

II Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół i przedszkola Gminy Tarnawatka.

III Cele konkursu:

 • prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i piosenek
  o tematyce świątecznej,

 • popularyzacja śpiewania polskich kolęd, pastorałek, współczesnych piosenek świątecznych

 • promocja dziecięcej twórczości artystycznej,

 • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

IV Forma prezentacji:

 1. Soliści

V Repertuar:

 • tradycyjna kolęda, pastorałka.

VI Kryteria oceny:

 • interpretacja utworu,

 • muzykalność i warunki słuchowe uczestników,

 • ogólny wyraz artystyczny (stroje).

VII Kategorie:

Prezentacje będą oceniane w 4 kategoriach:

 • przedszkole

 • klasy I – III

 • klasy IV – VI

 • kl. VII oraz II i III gimnazjum

VIII Nagrody:

W każdej kategorii przewiduje się przyznanie nagród za zajęcie

 • I miejsca

 • II miejsca

 • III miejsca

Dopuszcza się możliwość wyróżnienia.

IX Wyłonienia zwycięzców Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda”

dokona Komisja Konkursowa.

X Postanowienia końcowe:

 1. Każda ze szkół typuje 10% liczby uczniów do etapu gminnego. (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników).

 2. Dopuszcza się własny akompaniament oraz wykorzystanie podkładów muzycznych.

 3. Organizator powołuje Komisję Konkursową.

 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 5. Komisja będzie kierować się kryteriami określonymi w pkt. VI. według ustalonej przez siebie punktacji.

 6. Organizator zajmie się w szczególności:

 • prowadzeniem całej imprezy,

 • interpretacją zasad konkursu,

 • ogłoszeniem wyników i zwycięzców,

 • wręczeniem nagród.

 1. W załączeniu przekazujemy kartę zgłoszenia, którą należy dostarczyć do Dyrekcji Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce do 20.12.2017r.

Opisaną płytę CD z wersjami instrumentalnymi lub pendrive należy złożyć w Urzędzie Gminy
u pana Łukasza Litwińczuka. Po zakończeniu konkursu, nośniki będą zwrócone.

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 84 662 47 27 lub 669028793.

Odpowiedzialne za organizację konkursu:

Elżbieta Jakubczak, Elżbieta Bielak, Ewa Zieńko-Bajwoł