Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Tarnawatka.

Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Położenie

Przeznaczenie

w planie zag.

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości

52/41

0,1247 ha

ZA1T/00044432/9

Tarnawatka-Tartak

Tereny zabudowy jednorodzinnej

Przetarg

53 700

52/43

0,1246 ha

ZA1T/00044432/9

Tarnawatka-Tartak

Tereny zabudowy jednorodzinnej

Przetarg

53 600 zł

52/46

0,1147 ha

ZA1T/00044432/9

Tarnawatka-Tartak

Tereny zabudowy jednorodzinnej

Przetarg

49 400 zł

52/47

0,1297 ha

ZA1T/00044432/9

Tarnawatka-Tartak

Tereny zabudowy jednorodzinnej

Przetarg

55 800 zł

Tarnawatka 2017-10-26

Wójt

Piotr Pasieczny

  • do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 26 października 2017 do 20 listopada 2017 r.

  • bliższych informacji dot. nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój 17 lub pod numerem telefonu 84 662 47 10,

  • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce gruntami (tj. Dz.U. 2016 poz. 2140), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości moga składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu