Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Tarnawatka.

Nr. działki

Powierzchnia

Nr. KW

Położenie

Przeznaczenie

w planie zag.

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości

52

0,0600 ha

ZA1T/00054159/4

Wieprzów Ordynacki

Tereny zabudowy zagrodowej

Przetarg

10.000,00zł.

Tarnawatka 2017-10-17

Wójt

Piotr Pasieczny

 

 

  • do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 17 października 2017 do 7 listopada 2017 r.

  • bliższych informacji dot. nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój 17 lub pod numerem telefonu 84 662 47 10,

  • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce gruntami (tj. Dz.U. 2016 poz. 2140), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości moga składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu