Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego zakończyło prace przy budowie dróg położonych w Tarnawatce. Nową nawierzchnię i chodnik otrzymała ulica Kamienna. Usytuowano tam także dwa progi spowalniające. Nawiasem mówiąc, urządzenia te są chyba skuteczne, bo co niecierpliwsi zaczęli już jeden z nich omijać poboczem. Asfaltu dorobiła się także ulica Kniazie, przy której wydzielono jeszcze 25 miejsc postojowych. Wszystkie posesje położone przy tych ulicach mają także nowe wjazdy wykonane z kostki brukowej. Utwardzenia doczekał się także tzw. „trójkąt”, czyli łącznik ulic Parkowej i Woli, przy którym urządzony został niewielki parking. Na ten odcinek czekali szczególnie mieszkańcy Woli, bo jest to dla nich dogodny skrót zarówno do osiedla mieszkaniowego dawnego POHZ jak i do drogi krajowej. Zadanie było finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Łącznie powstało ponad 1,4 km dróg i ok. 800 metrów chodnika. Refundacja ze środków unijnych wyniesie 63,63 % wartości zadania, za które tomaszowski PRDM otrzyma ponad 773 tys. złotych. W ramach robót dodatkowych wyasfaltowano kilkadziesiąt metrów drogi biegnącej od ulicy Kamiennej w kierunku Kunówki oraz łącznik ulicy Kniazie z ulicą Boguty położony obok GOK. Prace te wycenione na blisko 79 tys. zł. zostaną sfinansowane z funduszu sołeckiego (ponad 30 tys. zł) oraz z budżetu gminy.