Urząd Gminy Tarnawatka informuje,

że dzień 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)

jest dodatkowym dniem

wolnym od pracy.