Urząd Gminy Tarnawatka informuje iż w dniach 6–8 /termin zapasowy 9/ czerwca 2017 r., odbędzie się ogólnokrajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 17/I organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. W ramach ćwiczenia nastąpi sprawdzenie działania systemu alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza. 

W ramach treningu systemu alarmowania i ostrzegania o uderzeniach z powietrza na terenie gminy Tarnawatka w ramach ww. ćwiczenia  mogą zostać uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu o zagrożeniach z powietrza/
Zgodnie z założeniami, mimo całodobowego trybu ćwiczenia, syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.
Jednocześnie przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomocą syren:
• ogłoszenie alarmu - to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut; 
• odwołanie alarmu - to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.