Protokół z przeprowadzonego Konkursu na
Najpiękniejszą Kartkę Walentynkową

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni.

Konkurs adresowany był do wszystkich mieszkańców, którzy w twórczy sposób za pomocą dowolnej techniki plastycznej wykonali kartkę walentynkową.

Termin składania prac upłynął 9 marca 2018 r. Format pracy i technika jej wykonania była dowolna.

Konkurs miał na celu:

1. Rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych.

2. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki.

3. Promocja osób utalentowanych plastycznie.

Dnia 10 marca 2018 r. komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca- pani Aleksandra Łaba, członkowie: pani Monika Baran i pani Monika Szczepaniuk spośród zgłoszonych 40 prac nagrodziło i wyróżniło prace następujących osoby:

I miejsce – Paulina Pitura

II miejsce – Nikola Gawęda

III miejsce – Marta Galas

Kategoria I (3-6 lat)

Wyróżnienia

Julia Dudek

Aleksandra Lepionka

Jakub Jakimczuk

Kategoria II (7-9 lat)

Wyróżnienie:

Krzysztof Czuwara

Lena Pankiewicz

Maja Frańczuk

Kategoria III (10-13 lat)

Wyróżnienia:

Damian Jerechowicz

Zuzanna Szabat

Oliwia Winiarska

Kategoria IV (14-34 lat)

Wyróżnienia:

Justyna Jakimczuk

Roksana Mokrzycka

Katarzyna Szponar

Kategoria V (35-100 lat)

Wyróżnienia:

Marianna Chroń

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wręczenie pamiątkowych dyplomów i wspomnianych powyżej nagród odbyło się w dniu 11.03.2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce.

Wszystkie prace złożone w konkursie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce w dniach 11 marca – 11 kwietnia.

belka