wfos lublin

Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 89/2018/D/OZ z dnia 25.04.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.