bal przebierancow

ferie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka informuje, że w ramach zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Huta Tarnawacka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie" wybudowana została siłownia na świeżym powietrzu w miejscowości Huta Tarnawacka.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz integracja środowiska lokalnego.

Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w różnym wieku, podnosząc ich sprawność ogólną oraz zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od pory roku. Siłownia na świeżym powietrzu jest dostępna dla wszystkich. Takie miejsce nie tylko umożliwia aktywność fizyczną, ale także stwarza okazję do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania czasu wolnego. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu boiska czas na siłowni będą mogły spędzać całe rodziny. W realizację zadania została zaangażowana społeczność lokalna poprzez udział w przygotowaniu terenu pod siłownię. Wspólne działanie spowodowało minimalizację problemu samotności osób starszych i integrację z młodymi ludźmi. Budowa siłowni wpłynęła pozytywnie na młodzież, która więcej czasu spędza na powietrzu niż w domu przed komputerem.

W ramach projektu zakupione zostały następujące urządzenia:

1) biegacz + pylon + orbitrek,

2) wioślarz + pylon + prasa nożna,

3) wahadło + twister na słupku,

4) koła Tai-Chi podwójne.

5) kosz na śmieci,

6) ławka,

7) stojak na rowery.

Wartość całego projektu wyniosła 21.729,70 zł. Z tego dofinansowanie z LGD „Roztocze Tomaszowskie” - 20.729,70 zł. Rada Sołecka Huty Tarnawackiej przekazała na ten cel 1.000,00 zł.

huta 1

huta 2

huta 3

huta 4

huta 5

 

 

logo monika

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”

plakat komputerowe

plakat kulinarne

W XII edycji Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” zaprezentowało się 31 solistów.

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca: pani Wiesława Grabek - Woś
Członkowie: pani Małgorzata Łoza, pan Kamil Kostur ,biorąc pod uwagę: interpretację utworu, muzykalność i warunki słuchowe oraz ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:
W KATEGORII PRZEDSZKOLE
I miejsce – Przemysław Bakalarz Przedszkole Tarnawatka Tartak

II miejsce – Nikola Zielonka Przedszkole Tarnawatka Tartak

III miejsce – Alicja Mirecka Przedszkole Tarnawatka Tartak

Wyróżnienie – Oliwia Lizak - oddział przedszkolny SP Huta Tarnawacka

W KATEGORII KL. I-III
I miejsce
– Karolina Czyż NSP Wieprzów

II miejsce – Karol Iskierka SP Tarnawatka

III miejsce – Nicola Kostecka SP Tarnawatka

Wyróżnienia – Daniel Antoniak, Agata Rębisz, Milena Samek, Oliwia Janiszewska – SP Tarnawatka i Magdalena Dziedzic – SP Huta Tarnawacka

W KATEGORII KL. IV-VI
I miejsce
– Maja Kurylak SP Tarnawatka

II miejsce – Natalia Dudek SP Tarnawatka

III miejsce – Maja Hołojuch SP Tarnawatka

Wyróżnienia – Gabriela Koperwas, Maja Oberda – SP Tarnawatka

W KATEGORII KLAS VII I GIMNAZJUM
I miejsce
– Kinga Margolt SP Tarnawatka

II miejsce – Natalia Miziuk SP Tarnawatka

III miejsce – Szymon Jamroż Publiczne Gimnazjum Tarnawatka

Wyróżnienia –Wiktoria Lizak SP Huta Tarnawacka, Angelika Szum - SP Tarnawatka

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowujących uczniów, a zwycięzcom gratuluje!

Trwająca od kilku lat współpraca naszego Urzędu Gminy z Urzędem Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim daje możliwość nieodpłatnego wypełnienia i złożenia rocznych zeznań podatkowych przez Internet. Należy jednak zaznaczyć, że porozumienie podpisane przez Wójta Piotra Pasiecznego i Naczelnika Leszka Piwkę dotyczy wyłącznie osób składających formularz PIT-37. Z tego udogodnienia nie będą mogły skorzystać np. osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osiągające dochody z najmu.

Lubelska Fundacja Rozwoju realizuje projekt ,,Mikro innowacje- Makro korzyści ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1.
Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.

Jeszcze w końcówce starego roku wójt Piotr Pasieczny i skarbnik Aneta Pankiewicz podpisali w Lublinie umowę na dofinansowanie projektu pn.”Odnawialne źródła energii w gminie Tarnawatka”. W ramach tego zadania powstanie 198 instalacji solarnych, które podgrzewać będą ciepłą wodę użytkową na prywatnych posesjach naszych mieszkańców. Wartość całości inwestycji to ponad 2 mln 118 tys. złotych.

ulotka1 

 19 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Tarnawatka odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace złożone w Gminnym Konkursie

„Na Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową”

Do konkursu przystąpiło 77 uczestników w czterech kategoriach wiekowych z terenu gminy Tarnawatka.

Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza na spotkanie z:

Sławomirem Zawiślakiem - Posłem na Sejm RP

Przemysławem Czarnkiem - Wojewodą Lubelskim

Krzysztofem Gałaszkiewiczem - Dyrektorem ARiMR w Lublinie

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2017 roku o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

Gmina Tarnawatka - właściciel i zarządca dróg gminnych zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Tarnawatka o nie parkowanie samochodów osobowych i innych pojazdów w okresie zimowym w obrębie pasa drogowego dróg gminnych.

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30° C. Może być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.

 Historia Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” sięga 10 lat wstecz, kiedy to zrodził się pomysł organizacji tegoż konkursu. Inicjatorkami konkursu były p. Elżbieta Jakubczak, p. Elżbieta Bielak i p. Ewa Zieńko- Bajwoł. Głównym celem konkursu było umożliwienie dzieciom i młodzieży naszej gminy i gmin sąsiadujących prezentację własnych umiejętności, konfrontację z rówieśnikami oraz kultywowanie tradycji kolędniczych na naszym terenie. Początkowo uczestnicy śpiewali tylko kolędy tradycyjne – z czasem, wraz z pojawieniem się ciekawych, nowoczesnych kompozycji poszerzono repertuar konkursowy o współczesne utwory świąteczne. W przeciągu tych 10 lat w komisjach konkursowych zasiadały osoby związane z działalnością muzyczną - najdłużej, bo już po raz dziewiąty w komisji zasiadł pan Kamil Kostur- muzyk - organista. Pani Małgorzata Łoza- nauczycielka SP nr 3 w Tomaszowie Lub., która przewodniczyła tegorocznej komisji- przewodniczyła podczas I edycji konkursu. Przez te wszystkie lata w komisji zasiadali także księża. W jubileuszowej edycji konkursu, członkiem komisji był ks.dr Krzysztof Giera- wikariusz parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lub. Występom przysłuchiwał się Dyrektor Katolickiego Radia Zamość - ks. Krystian Bordzań.

Piękna zimowa sceneria towarzyszyła Przeglądowi Jasełek, który odbył się w niedzielę 10 stycznia 2016 roku w GOK w Tarnawatce. Swoje spektakle zaprezentowali młodzi artyści z Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku, Szkół Podstawowych w Wieprzowie, Hucie Tarnawackiej i Tarnawackiej oraz z Gimnazjum w Tarnawatce. Jak zwykle przy tego typu inscenizacjach największe zainteresowanie budzą występy najmłodszych. Maluchy pozbawione są całkowicie tremy a ich spontaniczność i żywiołowość podbija serca wszystkich widzów. Występujące grupy były naprawdę liczne ponieważ przez scenę przewinęło się grubo ponad sto osób. Widzowie mieli okazję obejrzeć zarówno inscenizacje scen biblijnych jak i samemu czynnie uczestniczyć w przedstawieniu śpiewając kolędy i to karaoke. Oprócz aktorów i śpiewaków występowali też instrumentaliści, których najwięcej obecnie posiada Szkoła w Hucie Tarnawackiej. Wysokim poziomem kolęd zachwyciła młodzież Gimnazjum, która występowała jako ostatnia. Wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek z rąk Wójta Piotra Pasiecznego.

 

Galeria zdjęć z Gminnego Przeglądu Jasełek

17 stycznia 2016 r. o godzinie 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce odbędzie się dziesiąta - jubileuszowa edycja gminnego konkursu kolęd i pastorałek 
„Hej Kolęda, Kolęda”.
W konkursie wezmą udział uczniowie ze szkół naszej gminy i przedszkola. 
Przewidziany jest także występ dzieci grających na różnych instrumentach.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania artystycznych prezentacji dzieci i młodzieży.
Wspólnie podtrzymujmy i pielęgnujmy piękną tradycję śpiewania kolęd i pastorałek.

ORGANIZATORZY

 

Zaproszenie na ferie

Jasełka

Plakat kolędowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce informuje, iż w roku 2014 przystępuje do realizacji projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka".

Projekt obejmie wsparciem:

- 7 bezrobotnych mężczyzn(zarejestrowanych w urzędzie pracy)

- 5 bezrobotnych kobiet (zarejestrowanych w urzędzie pracy)

- 2 kobiety zatrudnione w rolnictwie

Wobec tych osób zastosowanych zostanie minimum trzy instrumenty aktywnej integracji:

- Instrument aktywizacji społecznej: Warsztaty z psychologiem

- Instrument aktywizacji zawodowej: indywidualne doradztwo zawodowe

- Instrument aktywizacji edukacyjnej: kurs zawodowy dostosowany do indywidualnych  predyspozycji i  zainteresowań uczestnika oraz  zapotrzebowania na tutejszym rynku pracy.

 Osoby biorące udział w projekcie powinny być uprawnione do korzystania z pomocy społecznej tzn.  ich kryterium dochodowe nie może przekroczyć 456 zł na osobę w rodzinie, 542 zł  dla osoby samotnie gospodarującej. 

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do biura projektowego(GOPS ul. Szkolna 1, 22-604 Tarnawatka), w którym otrzymają wszelkie informacje na temat Rekrutacji.

Koordynator projektu

Henryk Pankiewicz

KURS KOMPUTEROWY ECDL

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w darmowym szkoleniu po ukończeniu którego otrzymają Państwo EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE.

ECDL jest jednolitym, uznawanym w całej Europie Certyfikatem poświadczającym wiedzę w zakresie podstawowych pojęć Technologii Informacyjnych oraz umiejętności obsługi komputera.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby:

- w przedziale wiekowym 18-64 lata

- z maksymalnie średnim wykształceniem.

Szkolenia będą odbywały się w najkorzystniejszym dla uczestników miejscu. Przy zebraniu grupy min. 14 osób jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu zamieszkania zgłoszonych osób.

Zapewnia się zwrot kosztów dojazdu oraz catering na szkoleniach 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  tel. 535 353 626.

plakat ferie

Urząd Stanu Cywilnego w Tarnawatce informuje, iż w 2014 roku organizowana będzie uroczystość jubileuszowa z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”.

Zainteresowane pary prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z tutejszym urzędem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2014 roku w pok. nr 11 bądź pod nr telefonu 84 662 47 10 wew. 45.

kolednicyKsiądz Proboszcz oraz Wójt Gminy Tarnawatka mają zaszczyt zaprosić na wspólne kolędowanie w niedzielę 5 stycznia 2014 roku po Mszy Św. o godzinie 12.00 do kościoła parafialnego p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

Wystąpią laureaci VIII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek "Hej Kolęda, Kolęda", Mały Chórek, zespół Gimnazjalny "GAMA" oraz zespół "TARNA-VOX".

Ulotka nie dla czadu

„ZŁOTE GODY”

 

Urząd Stanu Cywilnego w Tarnawatce informuje, iż w 2012 roku organizowana będzie uroczystość jubileuszowa z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”.

Zainteresowane pary prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z tutejszym Urzędem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2012 roku w pok. nr 11 bądź pod nr telefonu 084 662 47 10 wew. 45.

Wieprzów,

Podhucie,

Tymin,

Huta Tarnawacka,

Pauczne,

ul. Północna,

Tarnawatka-Tartak

(cz. Wschodnia)

Tarnawatka

Pańków,

Dąbrowa Tarnawacka,

Kunówka,

Niemirówek-Kolonia,

Niemirówek,

Klocówka,

Tarnawatka-Tartak

(cz. Zachodnia)

styczeń 19 20 21
luty 16 17 18
marzec 15 16 17

kwiecień

19 20 21
maj 17 18 19
czerwiec 21 22 23
lipiec 19 20 21
sierpień 16 17 18
wrzesień 20 21 22
październik 18 19 20
listopad 15 16 17
grudzień 20 21 22

 

UWAGA!!!
Zmiana w miejscowości Tarnawatka-Tartak:
Część Wschodnia - ulice: Leśna, Słoneczna, Fabryczna, Sadowa, Topolowa, Spokojna, Ogrodowa, Tomaszowska
Część Zachodnia - ulice: Zachodnia, Wesoła, Zielona, Łąkowa, Tomaszowska

Zmiana terminu składania wniosków oraz stawki zwrotu podatku akcyzowego

 

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł (co stanowi iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napedowego (0,95 zł/l) oraz liczby 86).

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmiana terminu składania wniosków oraz stawki zwrotu podatku akcyzowego

 

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł (co stanowi iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napedowego (0,95 zł/l) oraz liczby 86).

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wzór obowiązujący od 2012 roku)

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz działek stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży:

  • działka  o numerze ewidencyjnym 52/52   o powierzchni 0,1475  ha położona  w miejscowości Tarnawatka-Tartak,
  • działka o numerze ewidencyjnym 52/51 o powierzchni 0,1200 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak,

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  /były właściciel lub jego spadkobiercy na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr.261 poz.2603 z póź.zm./ upływa z dniem 3 marca   2011 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr. 2 lub pod numerem telefonu 6624710 w.36 Urząd Gminy Tarnawatka.