Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał wyodrębnione jednostki organizacyjne: Centralę oraz Oddziały Terenowe w każdym województwie z tym, że w województwie zachodnio-pomorskim będą funkcjonowały dwa Oddziały Terenowe. Skupienie zadań płatniczych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która posiada Oddziały Regionalne w każdym województwie, w powiatach swoje biura, ułatwi rolnikom sięganie po pomoc finansową.

Zadaniami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zostaną przeniesione z Agencji Nieruchomości Rolnych będzie gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nowopowstała instytucja będzie gospodarować Zasobem na dotychczasowych zasadach m.in. w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości.

W kompetencji nowopowstałej instytucji będzie wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi (UKUR), udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,  współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów.

KOWR będzie również sprawował nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i zarodowego zwierząt. Dodatkowo, do zadań nowopowstałej instytucji KOWR należeć będą takie zadania jak: kontrola pisemnych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa, handel zagraniczny, energia odnawialna w rolnictwie, wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, monitoring rynku cukru, Fundusze Promocji, systemy jakości, wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, realizacja programu dla szkół, wsparcie dla pszczelarzy, które do tej pory realizowała Agencja Rynku Rolnego.

Dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Stanie się ona jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. W Oddziałach Regionalnych ARiMR obsługiwane będą instrumenty finansowe: Pakiet Hogana - nadzwyczajną pomoc dostosowawcza dla producentów mleka, a także dla rolników z innych sektorów hodowlanych, wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem, tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wykonywać zadania związane z uznaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków. Oddziały Regionalne ARiMR będą także obsługiwały wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw. Centrala ARiMR będzie zajmowała się administrowaniem rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

W naszym regionie OT Lublin będzie się mieścił na ul. Karłowicza 4 w Lublinie, zaś 5 filii zamiejscowych będzie się znajdować w Białej Podlaskiej, Pokrówce, Urszulinie, Dołhobyczowie i Michalowie.

Dyrektor

Marek Wojciechowski

 

plakat dozynki

Tegoroczne Dni Wieprza zostały zdominowane przez niezbyt sprzyjającą aurę. Pomimo tego nie zabrakło publiczności, chociaż nie było jej tyle, co w latach poprzednich, kiedy to pogoda organizatorów wyraźnie rozpieszczała. W niedzielę 20 sierpnia br. na placu przy świetlicy wiejskiej w Wieprzowie z atrakcji przygotowanych przez organizatorów mogli skorzystać zarówno starsi, jak i młodsi. Dzieci nieodmiennie przyciągał plac zabaw oraz przejażdżki kucykami. Całość dopełniały animatorki organizujące gry, zabawy i konkursy. Na scenie zaprezentowały się Tomaszowska Kapela Biesiadna 50+, Kapela Bełżecka oraz grupa taneczna prezentująca ZUMBĘ. Popularnością cieszyła się prezentacja strongmanów, którzy przybyli aż z Wałbrzycha. Każdy mógł też spróbować swoich sił w przygotowanych przez nich konkurencjach siłowych. Temperatura imprezy wyraźnie się podniosła, nawet pomimo padającego deszczu, kiedy na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru Mikayla z zespołem. Jej ekspresyjny występ pobudził wyobraźnię szczególnie męskiej części widowni. Na zakończenie, wszystkim spragnionym zabawy i dyskotekowych rytmów, przygrywał zespół Tokyo Dance.

Uzupełnieniem wydarzeń rozgrywających się na scenie były pokazy motocykli, wysokiej klasy sprzętu rolniczego oraz bufety, stoiska z jedzeniem i stragany oferujące typowo festynowe gadżety. Wieprzowska impreza nie mogła by się obyć bez pieczonego prosiaka, który od lat stanowi jej sztandarowe danie.

Organizatorami Dni Wieprza 2017 byli: GKS Tarnawatka, radni, Rada Sołecka, OSP Wieprzów oraz mieszkańcy. Festyn nie mógłby się odbyć bez sponsorów, którym organizatorzy składają gorące podziękowania.

 

Galeria zdjęć z imprezy

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego zakończyło prace przy budowie dróg położonych w Tarnawatce. Nową nawierzchnię i chodnik otrzymała ulica Kamienna. Usytuowano tam także dwa progi spowalniające. Nawiasem mówiąc, urządzenia te są chyba skuteczne, bo co niecierpliwsi zaczęli już jeden z nich omijać poboczem. Asfaltu dorobiła się także ulica Kniazie, przy której wydzielono jeszcze 25 miejsc postojowych. Wszystkie posesje położone przy tych ulicach mają także nowe wjazdy wykonane z kostki brukowej. Utwardzenia doczekał się także tzw. „trójkąt”, czyli łącznik ulic Parkowej i Woli, przy którym urządzony został niewielki parking. Na ten odcinek czekali szczególnie mieszkańcy Woli, bo jest to dla nich dogodny skrót zarówno do osiedla mieszkaniowego dawnego POHZ jak i do drogi krajowej. Zadanie było finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Łącznie powstało ponad 1,4 km dróg i ok. 800 metrów chodnika. Refundacja ze środków unijnych wyniesie 63,63 % wartości zadania, za które tomaszowski PRDM otrzyma ponad 773 tys. złotych. W ramach robót dodatkowych wyasfaltowano kilkadziesiąt metrów drogi biegnącej od ulicy Kamiennej w kierunku Kunówki oraz łącznik ulicy Kniazie z ulicą Boguty położony obok GOK. Prace te wycenione na blisko 79 tys. zł. zostaną sfinansowane z funduszu sołeckiego (ponad 30 tys. zł) oraz z budżetu gminy.

Urząd Gminy Tarnawatka informuje,

że dzień 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)

jest dodatkowym dniem

wolnym od pracy.

W związku z prognozowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wzrostem temperatury do 36 stopni Celsjusza na terenie województwa lubelskiego przewidywanym od godziny 12:00 dnia 30 lipca do godziny 19:00 dnia 4 sierpnia 2017 r. wydano ostrzeżenie 2 stopnia.

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.  

Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy.     Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Poradnik jak przetrwał upały przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Tarnawatka, że dnia 1 września 2016 roku o godz. 12.00 w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania włączone zostaną syreny alarmowe.

Sygnał ciągły trwający 1 minutę będzie sygnałem ćwiczebnym, w związku z powyższym proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe mają na celu upamiętnienie 77- ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Prężnie rozwijający się chór TARNA-VOX” informuje, że od września br. będzie prowadził nabór nowych członków zespołu. Mile widziane zarówno Panie jak i Panowie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce przy ul. Ks. Boguty 48. Pierwsze zajęcia już 2 września – od godziny 17 i 18 głosy żeńskie, od 19 głos męski. Dyrygentem i dyrektorem chóru jest Wiesława Grabek-Woś, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zamościu.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela i prowadzi zapisy dyrygent – telefon 606 491 684.

Kanalizacja jest tak zaprojektowana, by odprowadzać nieczystości sanitarne płynne z naszych gospodarstw domowych. Zanieczyszczenia stałe wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną i zewnętrzną kanalizację sanitarną, co w konsekwencji może doprowadzić do cofnięcia się ścieków oraz zalania mieszkań, domów i posesji. Najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w sieci kanalizacyjnej jest niewłaściwe jej użytkowanie. Zanieczyszczenia stałe powodują zatykanie wlotów pomp w przepompowniach ścieków przez co zmniejsza się ich wydajność. Mniejsze prędkości przepływu cieczy w rurociągu tłocznym powodują ich zamulenie. Zmniejszenie wydajności pomp bezpośrednio wiąże się ze wzrostem kosztów za energię elektryczną, ogólnych kosztów eksploatacji kanalizacji. Całkowite zatkanie pomp jest powodem awarii silników, powoduje spiętrzenia w sieciach kanalizacyjnych , miejscowe zatory w sieciach grawitacyjnych, w skrajnych wypadkach przypadkach zalanie budynków. Usuwanie awarii kanalizacji jest bardzo kosztowne i wpływa na ogólną cenę ścieków.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku Art. 9 pkt 2 zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych. Za zanieczyszczanie kanalizacji sanitarnych odpadami stałymi oraz innymi substancjami niedozwolonymi wymienionymi w ustawie przewidziane są sankcje o wykroczenia, które mogą wynosić nawet 5000 zł.

W związku z bardzo licznymi przypadkami wprowadzania do kanalizacji odpadów stałych, Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że będą prowadzone kontrole studzienek kanalizacyjnych rozgraniczających przyłącza oraz sieci kanalizacyjne w celu lokalizacji źródeł zanieczyszczeń. Zebrane dowody rzeczowe oraz dokumentacja fotograficzna będą podstawą wniosku o ukaranie bardzo dotkliwą grzywną.

Mając na względzie dobro wspólne oraz uniknięcie kolejnych podwyżek cen ścieków, uprasza się wszystkie osoby korzystające ze zbiorczych instalacji sanitarnych o niewprowadzanie do nich odpadów stałych.

 

Kilka zdjeć zanieczyszczeń 

 

 

Zaproszenie na dożynki

Dzień Wieprza

W nawiązaniu do pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie niniejszym informuję hodowców trzody chlewnej na terenie Gminy Tarnawatka, że od dnia 27 lipca 2016 roku na terenie województwa podlaskiego stwierdzono sześć ognisk zakażenia afrykańskim pomorem świń (ASF). Ostatnie (szóste) ognisko wykryto w gminie MIELNIK (powiat siemiatycki), która leży przy granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego w bezpośrednim sąsiedztwie województwa lubelskiego. Z dotychczasowego rozwoju sytuacji wynika, że choroba przesuwa się w kierunku południowym. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie wystąpienia ognisk ASF na terenie gmin w północnej części województwa lubelskiego.

Proszę hodowców o monitorowanie swoich stad a o wszelkich niepokojących objawach u zwierząt proszę powiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą na ulicy Kruczej 6 tel./fax (84) 6642201, 6643108.

W załączeniu ulotka Głównego Lekarza Weterynarii na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wójt Gminy 

Piotr Pasieczny

Wyniki Gminnego Święta Sportu

31 lipiec 2016

 

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - seniorów

I miejsce - Niemirówek-Kolonia

II miejsce - Tarnawatka

III miejsce - Tarnawatka-Tartak

 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka

I miejsce - Suminek

II miejsce - Tarnawatka-Tartak

III miejsce - Tarnawatka

 

Rzut kaloszem mężczyzn

I miejsce – Dariusz Nicgorski

II miejsce – Michał Bajwoluk

III miejsce – Rafał Burda

 

Rzut kaloszem kobiet

I miejsce – Magdalena Dąbrowska

II miejsce – Weronika Kopczyńska

III miejsce – Weronika Mruk

 

Bieg na 300 m chłopcy

I miejsce – Szymon Baran

II miejsce – Bartek Piątek

III miejsce – Szymon Pękala

 

Bieg na 300 m dziewczęta

I miejsce – Sylwia Czop

II miejsce – Patrycja Hołojuch

III miejsce – Roksana Malec

 

Bieg w worku chłopcy

I miejsce – Kacper Maryńczak

II miejsce – Bartek Piątek

III miejsce – Bartłomiej Kudyba

 

Bieg w worku dziewczęta

I miejsce – Weronika Czajka

II miejsce – Katarzyna Cepil

III miejsce – Patrycja Hołojuch

 

Przeciąganie liny

I miejsce – Drużyna Kopczyńskich

II miejsce – Tarnawatka i Tartak

III miejsce – Roland Drużyna

 

Sztafeta sprawnościowa

I miejsce – rodzina Czopów

II miejsce – rodzina Pękalów

III miejsce – rodzina Kopczyńskich

 

Wyciskanie odważnika

I miejsce – Stanisław Kostrubiec

II miejsce – Radosław Sienkiel

III miejsce – Kamil Niedźwiedź

 

Rzut lotką do tarczy mężczyzn

I miejsce - Mateusz Czernek

II miejsce – Tomasz Palak

III miejsce – Tomasz Chroń

 

Rzut lotką do tarczy kobiet

I miejsce - Anna Pasieczna

II miejsce – Katarzyna Cepil

III miejsce – Irena Wójcik

 

Rzut kartoflem

I miejsce – Robert Iwanicki

II miejsce – Szymon Niedźwiedź

III miejsce – Przemysław Kuźniarz

 

Galeria zdjęć

Film ze święta sportu

 

Wójt Gminy Tarnawatka informuje rolników z terenu gminy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach w uprawach rolniczych spowodowanych suszą.

Szacowanie ewentualnych strat dotyczyło będzie upraw, które są w trakcie zbioru, przed zbiorem lub przed likwidacją.

Wzór oświadczenia do pobrania.

 

dozynki2015

W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz…” tak brzmią słowa znanej piosenki. Jednak nie mają one odniesienia do tegorocznych wakacji. Zarówno pogoda jak i wakacyjna propozycja zajęć oferowanych przez GOK w Tarnawatce nie pozwalały nikomu się nudzić. Zajęcia odbywały się od 6 lipca do 7 sierpnia. Urozmaicona tematyka zajęć pozwalała każdemu znaleźć coś dla siebie. Podczas trwania wakacyjnych spotkań odbywały się zajęcia eko – artystyczne, nauka „małego” rękodzieła i kulinarne warsztaty z seniorami. Każde spotkanie zaczynało się od zabaw na świeżym powietrzu.

Kiedy o czymś gorąco marzysz, cały wszechświat sprzyja potajemnie Twojemu pragnieniu” /P.Coelho/

My, chórzyści nie śmieliśmy jeszcze marzyć o koncertowaniu poza granicą naszego kraju. To marzenie zaszczepiła w nas nasza dyrygentka, pani Wiesława Grabek -Woś i doprowadziła do realizacji. Znalazła sprzymierzeńców. Jak zawsze mogliśmy liczyć na życzliwość i pomoc organizacyjną Wójta Gminy Tarnawatka Piotra Pasiecznego. Bez jego zaangażowania nasze plany nie mogłyby się ziścić. Dodajmy, że założyliśmy iż naszego wyjazdu nie będzie finansował budżet gminy. Serdecznie dziękujemy sponsorom instytucjonalnym i prywatnym. Dzięki ich wielkiemu sercu i wsparciu finansowemu udało się zrealizować ambitne przedsięwzięcie artystyczne- udział zespołu Tarna-Vox w Międzynarodowym Balkan Folk Festival w Bułgarii.

 Tarnawatka2015.08.14 

Wójt Gminy Tarnawatka

 

 

I N F O R M A C J A

Informuję, iż został sporządzony spis wyborców uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Spis jest udostępniany do wglądu w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Wójt

/-/ Piotr Pasieczny

konsultacje

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W ZWIĄZKU Z ZAPOWIADANĄ FALĄ UPAŁÓW, W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW IMPREZY UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAPLANOWANE NA NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ (09.08.2015)  GMINNE SWIĘTO SPORTU,

ZOSTAJE ODWOŁANE.

NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

ORGANIZATORZY

plakat dozynki 2014

 

Życiowym i zawodowym credo naszego „tarnawackiego” reżysera p. Marka Pasiecznego z Niemirówka - Kolonii jest norwidowskie przesłanie „Oryginalność to jest uczciwość wobec źródeł” pod warunkiem, że źródło to musi coś mówić. Pana Marka spotykam z rodziną w jego rodzinnym, zielonym domku z podwórkiem po którym biegają koty.

Swoista, bardzo polska, wiejska atmosfera charakterystyczna dla tarnawackiej wsi. Bez przysłowiowego „szpanu”, zadęcia i oznak wielkiego świata. Rozmawiamy przy kawie pod rozłożystą jabłonią. Pan Marek stwierdza jednoznacznie. Jestem bardzo wierzący i co bardzo ważne jestem świadomym katolikiem. Największym skarbem jaki dostałem w rodzinnym domu to WIARA . Do końca życia będę widział moich rodziców klęczących wieczorem po ciężkiej pracy i modlących się za udany dzień. Kiedy przyjeżdżałem do rodzinnego domu w Suminku, bo tak nazywaliśmy nasza wieś, tato zawsze mi przypominał „SYNU , NA WSI NIE MA WAKACJI”. I miał rację!. W rodzinnym domu była tradycja opowieści, często tato czytał nam „Trylogię”. W zimie, kiedy śnieg zawiewał nas po dach, spotykaliśmy się w domu , który wybudował dziadzio Andrzej, słuchaliśmy opowieści, czytaliśmy książki. Już wtedy „uczyliśmy się teatru”. To był swoisty rodzaj uczenia się - mówi pan Marek.......

Dokończenie tego artykułu oraz inne można przeczytać w najnowszym wydaniu gazety "Co w naszej Gminie"

 

09 i 10 sierpnia 2014 roku na boisku przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce odbyło się tradycyjnie Gminne Święto Sportu połączone z Turniejem Piłki Siatkowej oraz Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka.

Impreza przyciągnęła nie tylko mieszkańców gminy. Swych sił można było spróbować w konkurencjach sportowych takich jak: rzut lotką do tarczy, bieg na 300 metrów, przeciąganie liny, wyciskanie odważnika, bieg w worku, rodzinna sztafeta sprawnościowa oraz rzut kaloszem. Uczestnicy chętnie brali udział w poszczególnych konkurencjach, nie zabrakło też i kibiców, którzy dopingowali uczestnikom rozgrywek. W zmaganiach chętnie uczestniczyli dzieci, kobiety jak i mężczyźni.

Na zakończenie Wójt Gminy Piotr Pasieczny oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Najda wręczyli zwycięzcom puchary, dyplomy, medale oraz nagrody.

Wszyscy uczestnicy mogli brać udział w poszczególnych dyscyplinach sportowych i wspólnie spędzić czas przy ognisku.

Wyniki z poszczególnych konkurencji przedstawiają się następująco:

dni wieprza 2014

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2014 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz organizacje działające na terenie gminy na spotkanie organizacyjne w celu omówienia spraw związanych z dożynkami gminnymi.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce dnia 13 sierpnia 2014 (środa) roku o godz. 8.00.

powiatowe 2013

dozynki huta

Plakat

 

10 i 11 sierpnia 2013 roku na boisku przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce odbyło się tradycyjnie Gminne Święto Sportu połączone z Turniejem Piłki Siatkowej oraz Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka.

Impreza przyciągnęła nie tylko mieszkańców gminy. Swych sił można było spróbować w konkurencjach sportowych takich jak: rzut lotką do tarczy, bieg na 300 metrów, przeciąganie liny, strzał do bramki, rzut do kosza, wyciskanie odważnika, bieg w worku, rodzinna sztafeta sprawnościowa oraz rzut kaloszem. Uczestnicy chętnie brali udział w poszczególnych konkurencjach, nie zabrakło też i kibiców, którzy dopingowali uczestnikom rozgrywek. W zmaganiach chętnie uczestniczyli dzieci, kobiety jak i mężczyźni.

Na zakończenie Wójt Gminy Piotr Pasieczny oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Najda wręczyli zwycięzcom puchary, dyplomy, medale oraz nagrody.

I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka – seniorów zajęła drużyna z Niemirówka-Kolonii, II miejsce Tarnawatka – Seniorzy i III miejsce Tarnawatka. W klasie Juniorzy I miejsce Wieprzów zaś II miejsce Tarnawatka. Puchar w Piłce Siatkowej I miejsce drużyna z Suminka, II miejsce  Tarnawatka-Tartak oraz III miejsce Pańków II.

Najsilniejszym uczestnikiem imprezy został Stanisław Kostrubiec z Niemirówka, który wygrał konkurs w wyciskaniu odważnika.

Wszyscy uczestnicy mogli brać udział w poszczególnych dyscyplinach sportowych i wspólnie spędzić czas przy pieczonej kiełbasce.

 

Wyniki Gminnego Święta Sportu:

„Żywe kwiaty Roztocza urodzone w maju tego roku. Życie im dała i cierpliwie podlewała pani Wiesława Grabek – Woś. Taneczne ruchy kwiatuszki zawdzięczają asystentce Marlenie Kleniewskiej. Zespół a capella codziennym śpiewaniem dla przyjemności ucha i ducha rozwija pasje, wrażliwość i więzi. Zakorzenieni w gminie Tarnawatka z żywymi emocjami, złączeni harmonią i bezpośredniością typową dla nowo narodzonych chórów, upiększają życie śpiewem.” - tymi słowami 28 lipca 2013 r podczas XII Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu konferansjerka zapowiedziała nasz zespół Tarna – Vox. Z lekką tremą wkroczyliśmy na scenę, chwila skupienia i się zaczęło...

...

Plakat

Więcej szczegułów w regulaminie.

 

 

Dożynki gminno – parafialne

Tarnawatka 2012

niedziela 26 sierpnia 2012 roku

 

 

 

 Program uroczystości:

11.45 – przemarsz korowodu dożynkowego (plac przy świetlicy)

12.00 – uroczysta msza święta

(poświęcenie wieńców dożynkowych i chleba)

13.30 – prezentacja wieńców dożynkowych

 

Zapraszają:

Wójt Gminy i Rada Gminy Tarnawatka

Parafia Rzymsko-Katolicka w Tarnawatce

 

Wyniki z Gminnego Święta Sportu które odbyło się 12 i 18 sierpnia 2012 roku


Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka

I miejsce - Pańków

II miejsce - Suminek

III miejsce - Tarnawatka-Tartak

 

Toczenie opony

I miejsce - Mateusz Dej

II miejsce - Damian Pyrek

 

Rzut lotką do tarczy

I miejsce - Marian Gielmuda

II miejsce - Mariusz Kuźniarz, Janusz Najda

III miejsce - Kamil Czernek

 

Bieg na 200 m chłopcy

I miejsce - Jakub Miziuk

II miejsce - Łukasz Wiśniewski

III miejsce - Dawid Kulik

 

Bieg na 200 m dziewczęta

I miejsce - Sandra Litwińczuk

II miejsce - Izabela Skali

III miejsce - Weronika Ciećko

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - seniorów

I miejsce - Niemirówek

II miejsce - Wieprzów

III miejsce - Tarnawatka Seniorzy

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - juniorów

I miejsce - "GIEKSA"

II miejsce - "GKS"

III miejsce - "Wieprzów"

 

Przeciąganie liny

I miejsce - Tarnawatka-Seniorzy

II miejsce - Radni

III miejsce - Pańków

 

Strzał do bramki (konkurencja dla sołtysów i radnych)

I miejsce - Janusz Najda

II miejsce - Stanisław Kuczmaszewski

III miejsce - Monika Kuźniarz

 

Wyciskanie odważnika

I miejsce - Bartłomiej Dej

II miejsce - Kamil Tyrka

III miejsce - Jan Mazurek, Stanisław Kuczmaszewski

 

Bieg w worku

I miejsce - Kacper Litwińczuk

II miejsce - Izabela Skali

III miejsce - Sandra Litwińczuk

 

Rodzinna sztafeta sprawnościowa

I miejsce - rodzina Kuźniarzów

II miejsce - rodzina Litwińczuków

III miejsce - rodzina Samków

 

Rzut kaloszem

I miejsce - Bartłomiej Dej

II miejsce - Damian Jakubczak

III miejsce - Piotr Czuwara

 

Fotorelacja z konkurencji rozegranych 12 i 18 sierpnia 2012 roku

Wyniki z Gminnego Święta Sportu które odbyło się 12 i 18 sierpnia 2012 roku


Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka

I miejsce - Pańków

II miejsce - Suminek

III miejsce - Tarnawatka-Tartak

 

Toczenie opony

I miejsce - Mateusz Dej

II miejsce - Damian Pyrek

 

Rzut lotką do tarczy

I miejsce - Marian Gielmuda

II miejsce - Mariusz Kuźniarz, Janusz Najda

III miejsce - Kamil Czernek

 

Bieg na 200 m chłopcy

I miejsce - Jakub Miziuk

II miejsce - Łukasz Wiśniewski

III miejsce - Dawid Kulik

 

Bieg na 200 m dziewczęta

I miejsce - Sandra Litwińczuk

II miejsce - Izabela Skali

III miejsce - Weronika Ciećko

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - seniorów

I miejsce - Niemirówek

II miejsce - Wieprzów

III miejsce - Tarnawatka Seniorzy

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - juniorów

I miejsce - "GIEKSA"

II miejsce - "GKS"

III miejsce - "Wieprzów"

 

Przeciąganie liny

I miejsce - Tarnawatka-Seniorzy

II miejsce - Radni

III miejsce - Pańków

 

Strzał do bramki (konkurencja dla sołtysów i radnych)

I miejsce - Janusz Najda

II miejsce - Stanisław Kuczmaszewski

III miejsce - Monika Kuźniarz

 

Wyciskanie odważnika

I miejsce - Bartłomiej Dej

II miejsce - Kamil Tyrka

III miejsce - Jan Mazurek, Stanisław Kuczmaszewski

 

Bieg w worku

I miejsce - Kacper Litwińczuk

II miejsce - Izabela Skali

III miejsce - Sandra Litwińczuk

 

Rodzinna sztafeta sprawnościowa

I miejsce - rodzina Kuźniarzów

II miejsce - rodzina Litwińczuków

III miejsce - rodzina Samków

 

Rzut kaloszem

I miejsce - Bartłomiej Dej

II miejsce - Damian Jakubczak

III miejsce - Piotr Czuwara

 

Fotorelacja z konkurencji rozegranych 12 i 18 sierpnia 2012 roku

 Szanowni Mieszkańcy

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem tej ustawy jest przeprowadzenie reformy w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadaniem zmiany jest przede wszystkim:

1) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,

4) zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów,

5) całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecania w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych,

6) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi – zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą polegać przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych (i alternatywnie niezamieszkałych) w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Jednakże za przejęcie powyższych obowiązków zobowiązano gminę do pobierania od właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Opłata ta będzie musiała uwzględniać koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami a także koszty administrowania systemem oraz koszty tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Ustawodawca zdecydował, że „podatek śmieciowy” ma obowiązywać w każdej gminie od dnia 1 lipca 2013 roku.

O wszystkich krokach gminy w zakresie „podatku śmieciowego” będziecie Państwo na bieżąco informowani.

OPIS NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI KOMUNALNEJ (pismo Ministerstwa Środowiska)

 

Ulotka informacyjna

Plakat

 

 

 

W niedzielę 28 sierpnia 2011 roku odbyło się gminno-parafialne Święto Plonów. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu barwnego korowodu dożynkowego spod Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawatce na plac przykościelny, gdzie proboszcz tarnawackiej parafii ks. Marek Giergiel przywitał zebranych oraz otrzymał od Starostów dożynek bochen chleba.

Starościną tegorocznych dożynek była Pani Teresa Biront z Paucznego, a funkcję Starosty pełnił Pan Robert Bilewicz z Huty Tarnawackiej.

 

Zaproszenie na dożynki

 

Zaproszenie na festyn


Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii to szansa na rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. To niepowtarzalna szansa na lepszą jakość życia nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń.

W ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w czerwcu i lipcu 2011 roku przeprowadziła 8 seminariów, w których uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych z powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Odbyły się one w Hrubieszowie, Lubartowie, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie, Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie i Kraśniku. Seminaria są jednym z działań projektowych, mających na celu przygotowanie lokalnych partnerów do utworzenia partnerstw w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

 

Zaproszenie

Zaproszenie

 

Baner

 

Ogłoszenie o projekcie „Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim" przy współudziale Gminy Tarnawatka

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim" przy współudziale Gminy Tarnawatka , współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie przez uprawnionego Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

W ramach projektu 76 gospodarstw domowych, z których pochodzą beneficjenci otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu, 15 gospodarstw domowych otrzyma sprzęt komputerowy wraz z opieką serwisową i pakietem szkoleń przez okres realizacji projektu tj. 3 lata oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są wymienione poniżej gospodarstwa domowe, w których: - brak jest komputera z dostępem do Internetu (w przypadku starania się o zestaw komputerowy), - brak jest dostępu do Internetu (w przypadku starania się o urządzenie abonenckie).

Termin rekrutacji: od 31.08.2010 r. do 14.09.2010 r.

Miejsca pobierania wniosków zgłoszeniowych:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce,
na stronach internetowych: www.tarnawatka.bip.lublin.pl bądź 
www.tarnawatka.pl
Miejsca składania wniosków zgłoszeniowych:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce, ul. Szkolna 1

 

Do pobrania:

  1. Regulamin
  2. Wniosek
  3. Oświadczenie o wysokości dochodów

Zaproszenie na Dożynki

Festyn "Dni Wieprza"

EXODUS MŁODYCH


Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni, Urząd Gminy Tarnawatka oraz Zespół Szkół w Tarnawatce zapraszają młodzież w tym tegorocznych uczniów I klas Gimnazjum do udziału w wyjeździe integracyjnym w dniach 24-27 sierpień do Nowego Lublińca na Spotkanie młodzieży „ Exodus Młodych". Wyjazd finansowany jest ze środków Urzędu Gminy i projektu realizowanego z PPWOW.

Informacje o spotkaniu młodzieży na stronie:
www.exodus.zam-lub.pl

Wszelkich informacji o wyjeździe udzielą osoby pod numerem telefonu: 507674623 lub 601195599.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do 15 sierpnia.