Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że od dnia 04 lipca 2017 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.)

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielenie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłaszanie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 669 713 788 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 7 lub telefonicznie 84 662 47 10 wew. 44.

Inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie Wójta Gminy.

wakacje gok

plakat dkch

Protokół z powiatowego konkursu plastycznego „Dobry jak chleb…” organizowanego w ramach XX Dnia Kultury Chrześcijańskiej w Tarnawatce

Na zorganizowany przez Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni, Proboszcza Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce, Wójta Gminy Tarnawatka konkurs plastyczny „Dobry jak chleb…” wpłynęło 136 prac z 13 szkół i placówek oświatowych.

Jury w składzie:
- Barbara Dudek – artysta plastyk

- Jolanta Żdan – pasjonat i artysta

- Aleksandra Łaba – pasjonat, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce.
przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych.

Kategoria I – klasa I-III szkoły Podstawowej
I miejsce – 
Agata Rębisz – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Elżbieta Jakubczak

II miejsce – Czyż Karolina - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wieprzowie – op. Małgorzata Giska

III miejsce – Aleksy Grabek - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim – op. Marta Siry

Wyróżnienia:

Aleksandra Bucior - Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Elżbieta Jakubczak

Weronika Mielnik – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bełżcu – op. Danuta Dybich

Olivia Pomykała - Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Elżbieta Jakubczak

Kategoria II – klasa IV-VI

I miejsce – Paula Margolt – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Ewa Zieńko - Bajwoł

II miejsce – Julia Goch – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Ewa Zieńko - Bajwoł

III miejsce – Monika Woś – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bełżcu – op. Danuta Dybich

Wyróżnienia:
Ewelina Kuryło – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bełżcu– op. Danuta Dybich

Justyna Sochan – Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej – op. Anna Litwińczuk

Zuzanna Mańkut – Zespół Szkół w Michalowie – op. Alina Kramarczuk

Kategoria III – I-III klasa gimnazjum
I miejsce – 
Jakub Bucior – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Ewa Zieńko - Bajwoł

II miejsce – Natalia Ożóg – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim – op. Anna Woś

III miejsce – Paulina Jędrzejewska – Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim – op. Agnieszka Klimecka – Krawczyk

Wyróżnienia:
Julia Mużacz – Zespół Szkół w Krynicach – op. Zbigniew Perdun

Klaudia Całka – Zespół Szkół w Krynicach – op. Zbigniew Perdun

Aleksandra Kubecka – Zespół Szkół w Michalowie – op. ks. Mateusz Kicka

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 11 czerwca 2017 około godz. 15:00 podczas XX Dnia Kultury Chrześcijańskiej na placu przy kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce (ul. Kościelna 1).

Urząd Gminy Tarnawatka informuje iż w dniach 6–8 /termin zapasowy 9/ czerwca 2017 r., odbędzie się ogólnokrajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 17/I organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. W ramach ćwiczenia nastąpi sprawdzenie działania systemu alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza. 

W ramach treningu systemu alarmowania i ostrzegania o uderzeniach z powietrza na terenie gminy Tarnawatka w ramach ww. ćwiczenia  mogą zostać uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu o zagrożeniach z powietrza/
Zgodnie z założeniami, mimo całodobowego trybu ćwiczenia, syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.
Jednocześnie przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomocą syren:
• ogłoszenie alarmu - to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut; 
• odwołanie alarmu - to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.

 

Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom poznaj objawy i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

W dniu 08.07.2016r. od godz. 10 do godz.14 na parkingu przy sklepie Intermarche ul. Rolnicza 7. w Tomaszowie Lubelskim Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Muszkieterami Intermarche w Tomaszowie Lubelskim organizuje ogólnopolską cykliczną akcję "Zbieramy Krew dla Polski". W ramach akcji będzie można oddać krew w Krwiobusie obsługiwanym przez Tomaszowski Punkt Krwiodawstwa, nauka udzielania pierwszej pomocy, nauka sposobu badania piersi prowadzone przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki", Stoisko informacyjno-edukacyjne przygotowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej wyposażone w materiały o tematyce związanej z profilaktyką zażywania substancji psycho-aktywnych tj. nikotyny, alkoholu, narkotyków i substancji zastępczych "dopalaczy", profilaktyka chorób zakaźnych, chorób przenoszonych przez kleszcze oraz zdrowego stylu życia. stoisko dla dzieci z niespodziankami. Przygotowane są upominki dla honorowych krwiodawców oraz nagrody dla dzieci, Dodatkowo będą rozlosowane 10 szt apteczek wśród osób które oddały krew w tym dniu. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do udziału w tak szlachetnej akcji

Oddział Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim

Muszkieterowie Intermarche

zaproszenie

UWAGA PILNE!

 

Urząd Gminy informuję osoby zainteresowane podpisaniem umów na instalacje solarne w Gminie Tarnawatka, iż w dniach od 6 do 8 czerwca br. przyjmował będzie zainteresowanych w godzinach od 7.00 do 18.00, po wcześniejszym uiszczeniu kaucji na konto Urzędu:

18 9639 1064 2003 6400 0026 0001.

W tytule przelewu prosimy wpisywać "OZE Tarnawatka"

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 Logo OSP  ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

PAŃKÓW

5 LIPCA 2015

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 
strazaczka

Prezes Zarządu OddziałuGminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego na terenie gminy.

 

 

         Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 13 500 tysięcy złotych. Do dnia 19 czerwca 2013 roku wpłynęły 3 oferty:

 

Stowarzyszenie „Zielony Domek”

Tytuł zadania: festyn „Dni Wieprza”.

- 6 000,00 zł. (przyznana kwota dotacji)

 

Gminny Klub Sportowy „TARNAWATKA”

Tytuł zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności Gminy Tarnawatka.

- 4 000,00 zł. (przyznana kwota dotacji)

 

Stowarzyszenie „Wzgórze Przyjaźni”

Tytuł zadania: „14 dni dookoła świata”.

- 2 500,00 zł. (przyznana kwota dotacji)

 

 

Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że w dniach 17-19 czerwca 2013 r . przeprowadzi zbiórkę zużytych opon samochodowych i rolniczych.

Prosimy o wystawienie opon przed posesję przy drodze publicznej do godziny 8°° w dniu odbioru .

Zbiórka przeprowadzona będzie wg poniższego harmonogramu:

17.06.2013 - Klocówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia, Kunówka, Sumin, Pauczne, Huta Tarn., Tymin, Podhucie

18.06.2013 - Wieprzów Ordynacki, Wieprzów Tarnawacki, Tarnawatka-Tartak, Dąbrowa Tarnarnawacka, Pańków

19.06.2013- Tarnawatka

 

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu (zakładka Ogłoszenia/Inne) zostały ogłoszone konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2013.

Konkurs nr 1

Konkurs nr 2

Konkurs nr 3

 

Gmina Tarnawatka wraz z firmą Ecler organizuje nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego (stare lodówki, telewizory, komputery, pralki, AGD, RTV, itp.). Elektrośmieci należy wystawić przed posesję zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przez firmę Ecler w miesiącu czerwcu:

21 czerwca 2012 – Wieprzów, Podhucie, Tymin, Huta Tarnawacka, Pauczne, ul. Północna, Tarnawatka-Tartak (cz. Wschodnia)

22 czerwca 2012 – Tarnawatka

23 czerwca 2012 – Pańków, Dąbrowa Tarnawacka, Sumin, Kunówka, Niemirówek-Kolonia, Niemirówek, Klocówka, Tarnawatka-Tartak (cz. Zachodnia)

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 15 000 tysięcy złotych. Do dnia 13 czerwca 2011 roku wpłynęły 2 oferty:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka; tytuł zadania: „Tradycyjne hafty i koronki oraz wielopokoleniowe potrawy kulinarne Gminy Tarnawatka” - 5 622,60zł. (przyznana kwota dotacji)
 2. Stowarzyszenia „Zielony Domek”; tytuł zadania: festyn „Dni Wieprza” - 9 377,40zł. (przyznana kwota dotacji)

19 czerwca 2011 roku odbył się już XV Dzień Kultury Chcrześcijańskiej, połączony z obchodami 90-lecia istnienia parafi p.w. Św Ap. Piotra i Pawła w Tarnawatce. Impreza rozpoczęła się o godz. 12.00 Mszą Świętą. Po Eucharystii wszyscy przeszli do budynku Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawatce, gdzie przedstawiane były części artystyczne. Swoje programy zaprezentowały dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu naszej Gminy. Rozstrzygnięte zostały konkursy: literacki i plastyczny. Przez cały czas trwania Dnia Kultury można było spróbować potraw i ciast regionalnych.

O godzinie 20.30 zebraliśmy się ponownie aby obejrzeć spektakl pt. "Oskar i Pani Róża" przygotowany przez młodzież z Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce pod przewodnictwem ks. Radosława Zaborniaka.

Poniżej linki do dwóch galerii zdjęć z obchodów Dnia Kultury Chrześcijańskiej.

XV Dzień Kultury Chrześcijańskiej "Zbudowani z żywych kamieni"

Przedstawienie "Oskar i Pani Róża"


100 placów zabaw na 100 lat NIVEA

„100 PLACÓW ZABAW
NA 100 LAT NIVEA”

Firma Nivea z okazji jubileuszu 100-lecia marki postanowiła wybudować 100 placów zabaw w całej Polsce. Z tej okazji przygotowano konkurs, który ma na celu wybór lokalizacji, w których w ramach nagrody wybudowane zostaną place zabaw dla dzieci. Wyboru lokalizacji dokonają internauci w drodze głosowania.

 

Gmina Tarnawatka przystąpiła do tego konkursu i zgłosiła chęć wybudowania placu zabaw w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

 

W głosowaniu może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się na stronie www.nivea.pl. Każdy może oddać jeden głos dziennie.
Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 6 czerwca 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku.

 

Zachęcamy do codziennego głosowania.

 

OGŁOSZENIE

Rady Gminy Tarnawatka

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2011 roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 roku Nr 50, poz. 370) rady gmin dokonują w roku bieżącym wyboru ławników na nową kadencję 2012-2015.

Rada Gminy Tarnawatka wybierze:

- 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu

- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój Nr 16 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do dnia 30 czerwca 2011 .

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu do tej ustawy lub które wpłynęły po upływie terminu (do 30 czerwca br.) pozostawia się bez biegu – (§ 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. Dz. U. Nr 50 z 2006 roku poz. 370).

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój Nr 13, tel. (0-84) 662-47-10.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Program XIV Dnia Kultury Chrześcijańskiej


13 czerwca 2010 rok


12.00- 13.00
Msza święta


13.00 -14.00 Pokaz rycerski


14.00-16.00 
• Prezentacja sylwetek wybitnych kapłanów (występy dzieci i młodzieży)
• Degustacja potraw regionalnych
• Podsumowanie konkursu literackiego, plastycznego (wystawa prac i wręczenie nagród)

 

16.30-17.30 Przegląd piosenki powołaniowej


17.30- 18.30 Koncert zespołu „Anielsi”


18.30-19.30 Prezentacja rodu Tyszkiewiczów (wykład Marii Puźniak)


19.30- 20.30 „Listy do matki” (spektakl na podstawie tekstów Juliusza Słowackiego)


20.30 -21.30 Potańcówka - zespół ANSWER

,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
Podsumowanie Projektu – II etap.


W piątek 28.05.2010r w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W pokazie efektów pracy uczniów udział wzięli zaproszeni goście: Pani dyrektor Bernadeta Wołoszyńska, rodzice, nauczyciele, uczniowie.

Przygotowany z tej okazji program artystyczny przebiegał pod hasłem „DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO”. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i zdolności językowe w inscenizacji znowelizowanej bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Inteligencję ruchową i muzyczną odzwierciedlili poprzez taniec i ruch w pokazie zręcznościowo – cyrkowym z piłeczkami, talerzem. Ilustrację ruchową z laskami do piosenki pt. „Simama ka”, pokonanie sprawnościowego toru przeszkód.

Inteligencję przyrodniczą w teatrzyku ekologicznym pt. „Niewielki, ale śliczny teatrzyk ekologiczny”. Śpiew solowy utworów pt. „Przyjaciel Ziemi” „Walczyk dla rodziców”. Wykazywały się sprawnością logicznego myślenia rozwiązując zadania matematyczne. Nie powstydziły się także znajomością wiedzy o Polsce i UE.

Między prezentacją swojego półrocznego dorobku czytały fragmenty wierszy poświęcone ,,Świętu taty i mamy”.

Uroczystość tę uświetniła prezentacja multimedialna, obrazująca zajęcia pozalekcyjne w Ośrodkach Zainteresowań.

Na zakończenie pokazu Pani dyrektor wraz z nauczycielem prowadzącym wręczyły uczestnikom Projektu pamiątkowe ,,pacynki – Myszki” i dyplomy. Uroczyście przekazały Dziecięce Ośrodki Zainteresowań młodszym kolegom, które zostaną objęte tym Projektem. W końcowej części pokazu słowa podziękowania rodzicom, dzieciom i nauczycielowi prowadzącemu przekazała Pani dyrektor Bernadeta Wołoszyńska. W imieniu Komitetu Rodzicielskiego głos zabrała Pani Alicja Romańczuk, która wyraziła podziękowanie i wdzięczność za umożliwienie wzbogacenia osobowości dzieci uczestniczących w Projekcie. Swoją twórczość i pomysłowość oddali wykazując się dekoracją – wystawą prac plastyczno – technicznych. Obdarowali zaproszonych gości ,,kwiatami”. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z wychowawczynią Grażyną Piasecką zaprosili rodziców na słodki poczęstunek.