plakat walentynki

Regulamin

 

 

prognoza marznace opady

INFORMACJA

o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnawatka w roku szkolnym 2018/2019:

Lp.

Czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2018

do 03.04.2018

od 04.05.2018 do 15.05 2018

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.04.2018

do 08.04.2018

od 14.05.2018

do 18.05.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04.2018

23.05.2018

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16.04.2018

do 20.04.2018

od 24.05.2018

do 28.05.2018

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.04.2018

30.05.2018

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym pozostaną wolne miejsce dopuszcza się przyjęcie kandydata do końca sierpnia 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w warsztatach fotograficznych. Zbieramy drugą młodzieżową grupę warsztatową.
Chętnych zapraszamy do kontaktu pod num. tel. 509611173 lub GOK w Tarnawatce.
Warsztaty prowadzą członkowie Zamojskiego Koła Fotograficznego.

warsztaty fotograficzne

Dnia 16 lutego 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W finale uczestniczyli przedstawiciele Szkół Podstawowych z Huty Tarnawackiej, Tarnawatki, Wieprzowa oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce w sumie 21 uczestników.

Data

Godzina

Sołectwo

Miejsce

16.02

17.30

Tarnawatka

GOK Tarnawatka

17.02

12.00

Klocówka

Świetlica wiejska

17.02

13.00

Niemirówek

Świetlica wiejska

17.02

14.00

Niemirówek-Kolonia

Świetlica wiejska

24.02

16.00

Sumin

Świetlica wiejska

20.02

12.00

Pauczne

Świetlica wiejska

20.02

13.00

Huta Tarnawacka

Szkoła

20.02

14.00

Tymin

Świetlica wiejska

20.02

17.00

Podhucie

W domu P. Sołtys

21.02

17.00

Wieprzów

Świetlica wiejska

22.02

12.00

Dąbrowa Tarnawacka

W domu P. Sołtys

22.02

13.00

Pańków

Stara szkoła

22.02

16.00

Kunówka

W domu P. Sołtysa

22.02

17.00

Tarnawatka-Tartak

Remizo-świetlica

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2017 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

 

Gmina Tarnawatka informuje, że planuje realizację inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka" polegającej na zakupie i montażu instalacji solarnych produkujących ciepłą wodę użytkową z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, na budynkach mieszkalnych.

Zapraszamy zainteresowanych właścicieli posesji w Gminie Tarnawatka do wypełnienia ankiet dotyczących aplikowania o środki. Realizacja planowanej inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne. Warunki ograniczające możliwość złożenia deklaracji w zakresie instalacji solarnej to prowadzenie działalności gospodarczej w budynku, dla którego miałaby być dedykowana instalacja.

Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji solarnej na gruncie oraz na połaci dachowej pokrytej eternitem. Druki można pobrać ze strony www.tarnawatka.pl lub otrzymać je w formie papierowej w Urzędzie Gminy Tarnawatka w pokoju nr 16 (sekretariat) oraz pokoju nr 1. Ankietę należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Tarnawatka, pok. 16 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 r. Niezłożenie ankiety w powyższym terminie będzie równoznaczne z brakiem zainteresowania udziałem w projekcie. Wkład finansowy mieszkańców wyniesie ok. 20% wartości instalacji solarnej (do kosztów instalacji zaliczamy m. in.: zakup materiałów, wykonanie inwestycji, dokumentację techniczną, nadzór inwestorski, ubezpieczenie instalacji w okresie zachowania trwałości projektu). Faktyczny poziom wkładu mieszkańców zostanie określony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Dodatkowo informujemy, że 1 kolektor słoneczny do instalacji solarnych ma powierzchnię całkowitą ok. 2 m2. Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu Gmina podpisze z właścicielami nieruchomości stosowne umowy, w których zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron.  

 

Załączniki:

Ankieta

Regulamin

Zaproszenie na ferie

Urząd Stanu Cywilnego w Tarnawatce informuje, iż w 2016 roku organizowana będzie uroczystość jubileuszowa z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”.

Zainteresowane pary prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z tutejszym urzędem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego 2016 roku w pok. nr 11 bądź pod nr telefonu 84 662 47 10 wew. 45.

Udział w jubileuszowych obchodach mogą wziąć także małżonkowie z dłuższym stażem, którzy dotychczas w takim wydarzeniu nie uczestniczyli.  

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywne Roztocze” ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze”  do 2023 r.

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn.: Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. prowadzone będą w okresie od 8 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w formie:

 • przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, także drogą elektroniczną, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. Link do ogłoszenia

Projekt dokumentu pn.: Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. udostępniony będzie:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski – www.tomaszow-lubelski.pl.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski,

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pityPrzypominamy, że do 30 kwietnia każda osoba osiągająca dochody ze źródeł pozarolniczych zobowiązana jest złożyć w Urzędzie Skarbowym roczne zeznanie PIT. Mając na względzie usprawnienie mieszkańcom Gminy dokonanie tego obowiązku, Wójt Gminy Tarnawatka zawarł w tej sprawie porozumienie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim. Dzięki temu, w Urzędzie Gminy Tarnawatka, będzie można bezpłatnie wypełnić i przesłać przez Internet roczne zeznanie PIT za rok 2015. Akcja ruszyła 1 lutego br. i potrwa aż do końca terminu składania zeznań. Pomocy w tym zakresie udzieli p. Magdalena Kulas w pokoju nr 13 (II piętro), w każdy dzień roboczy, w godzinach od 12.00 do 14.00. Trzeba tylko pamiętać, żeby wziąć ze sobą dokumenty o dochodach za 2015 rok i znać wysokość przychodu za 2014.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy rozliczenia swoich podatków

 

 

 

akcyza

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

do pobrania w formacie pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY TARNAWATKA z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnawatka.

 

System Rejestrów Państwowych1 marca 2015 roku wchodzą w życie trzy nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności.

Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Zmiany te mają być dla obywatela korzystne, jednakże w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć.

 

dzien kobiet

plakat1

plakat2

 

Szczegółowe regulaminy konkursów dostępne są w GOK w Tarnawatce lub na stronie Urzędu Gminy.

 

Regulamin I Konkursu Na Palmę Wielkanocną

Regulamin III Konkursu Na Świąteczną Kartkę Wielkanocną

Karta zgłoszeniowa do konkursu Na Palmę Wielkanocną

 

 

piesW wielu miejscowościach, podczas zebrań wiejskich mieszkańcy zgłaszali problem zagrożenia, jakie niosą ze sobą psy swobodnie wypuszczane i znajdujące się w miejscach publicznych. Przypominamy, że posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości na terenie naszej gminy psy mogą swobodnie przebywać tylko w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonym, który uniemożliwia im samodzielne wydostanie się z niego. Ponadto posesje, na których utrzymywane są zwierzęta mogące stanowić zagrożenie, powinny być oznaczone tabliczka ostrzegawczą umieszczoną na bramie lub furtce. Właściciel powinien także zapewnić możliwość skomunikowania się z nim instalując domofon lub dzwonek. Na terenach użytku publicznego psy można wyprowadzać tylko na smyczy, a większe osobniki powinny mieć dodatkowo kaganiec.

soltysCzy wiecie, kto został sołtysem waszej miejscowości:

 • Dąbrowa Tarnawacka – Halina Zwolak,
 • Huta Tarnawacka – Mariusz Samulak,
 • Klocówka – Mirosław Pliżga,
 • Kunówka – Tadeusz Pankiewicz,
 • Niemirówek – Dorota Dumicz,
 • Niemirówek-Kolonia – Piotr Pomykała,
 • Pańków – Janusz Bednarczuk,
 • Pauczne – Lesław Danaj,
 • Podhucie – Monika Kuźniarz
 • Sumin – Krzysztof Chacia,
 • Tarnawatka – Janusz Najda,
 • Tarnawatka-Tartak – Jan Machlarz,
 • Tymin – Anna Hacia,
 • Wieprzów – Tadeusz Borowicz.

 

 

akcyza

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego do 28  lutego 2015 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

do pobrania w formacie pdf

 

pityPrzypominamy, że do 30 kwietnia każda osoba osiągająca dochody ze źródeł pozarolniczych zobowiązana jest złożyć w Urzędzie Skarbowym roczne zeznanie PIT. Mając na względzie usprawnienie mieszkańcom Gminy dokonanie tego obowiązku, Wójt Gminy Tarnawatka zawarł w tej sprawie porozumienie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim. Dzięki temu, w Urzędzie Gminy Tarnawatka, będzie można bezpłatnie wypełnić i przesłać przez Internet roczne zeznanie PIT za rok 2014. Akcja ruszy 1 lutego br. i potrwa aż do końca terminu składania zeznań. Pomocy w tym zakresie udzieli p. Magdalena Kulas w pokoju nr 13 (II piętro), w każdy dzień roboczy, w godzinach od 12 do 14. Trzeba tylko pamiętać, żeby wziąć ze sobą dokumenty o dochodach za 2014 rok i znać wysokość przychodu za 2013.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy rozliczenia swoich podatków

biblioteka narodowa

 

W Tarnawatce bardzo dbamy o czytelników mówi Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Bożena Gałan. Co roku dbamy o wzbogacanie naszych zbiorów z których korzystają dzieci i dorośli. W roku ubiegłym, z Programu Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - priorytet I”, otrzymaliśmy dotację w wysokości 1824 złote. Z programu Biblioteki Narodowej pod nazwą "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich  bibliotek szkolnych - priorytet 2" otrzymaliśmy 4500 złotych, do których dołożyliśmy własne 1500 zł. W roku ubiegłym w depozyt przekazaliśmy do Szkół Podstawowych w Tarnawatce, Hucie Tarnawackiej i Gimnazjum w Tarnawatce prawie 300 wartościowych książek na kwotę 6 tysięcy złotych.

Łącznie nasza Gminna Biblioteka w roku ubiegłym zakupiła prawie 700 książek na kwotę ponad 14 tysięcy złotych. Pod koniec ubiegłego roku utworzyliśmy punkt biblioteczny w prywatnym domu państwa Wójcików w Hucie Tarnawackiej. Punkt cieszy się dużym zainteresowaniem w tej i ościennych miejscowościach. W swoich zbiorach mamy bogaty zbiór nowości wydawniczych, są szkolne lektury, encyklopedie, atlasy . Bardzo dbamy o nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży. Jestem przekonana, że ten rok nie będzie gorszy i znowu pozyskamy spore środki finansowe na zakup nowości wydawniczych. – stwierdziła pełna optymizmu pani dyrektor biblioteki.

 

 

18 lutego 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Uczestnikami turnieju byli:


I – grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych

Nazwisko i imię Szkoła Podstawowa
Źróbek Mikołaj Tarnawatka
Piela Patryk Tarnawatka
Jędruszczak Roman Tarnawatka
Zieba Weronika Tarnawatka
Maliborski Szymon Tarnawatka
Mokrzycka Roksana Tarnawatka
Łyczko Patryk Wieprzów
Jarecka Amelia Wieprzów
Kulas Michał Wieprzów
Lizut Weronika Wieprzów
Jamroż Gabriela Huta Tarnawatka
Majdańska Magdalena Huta Tarnawacka
Samulak Marlena Huta Tarnawacka
Iskierka Michał Huta Tarnawacka
Cymerman Patrycja  Huta Tarnawacka

II – grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych 

Zięba Paweł        Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce
Warmiński Karol Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce
Dumicz Iza Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce
Dumicz Kamil Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce
Burchan Madalena Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce
Kuźniarz Przemysław Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce

Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału zakwalifikowano niżej wymienionych uczestników:
Do części ustnej z pierwszej grupy wiekowej zakwalifikowali się następujący uczniowie:

1. Źróbek Mikołaj 17 pkt
2. Zięba Weronika 13 pkt
3. Majdańska Magdalena 12 pkt
4. Jędruszczak Roman 12 pkt
5. Maliborski Szymon      12 pkt

Z drugiej grupy wiekowej zakwalifikowali się:

1. Zięba Paweł     12 pkt
2. Dumicz Kamil 11 pkt
3. Dumicz Iza 9 pkt
4. Warmiński Karol 8 pkt
5. Kuźniarz Przemysław 8 pkt

W wyniku ustnych rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa:

1 miejsce      Źróbek Mikołaj 5 pkt
2 miejsce Zięba Weronika 4 pkt
3 miejsce Majdańska Magdalena  3 pkt

II grupa wiekowa:

1 miejsce      Dumicz Iza 7,5 pkt
2 miejsce Dumicz Kamil 6 pkt
3 miejsce Zieba Paweł 4,5 pkt

 

Galeria zdjęć z konkursu

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego do 28  lutego 2014 rokuwniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

do pobrania w formacie pdf

 

GMINA TARNAWATKA ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ALTERNATYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

 

GDZIE:    GMINNY OŚRODEK KULTURY

PRZY UL. KS. BOGUTY 48

KIEDY: OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZ. 1100-1900 ORAZ W SOBOTY W GODZ.900-1700

PROPONUJEMY:

★ ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

★ KAWIARENKĘ INTERNETOWĄ

★ POMOC W NAUCE

★ KĄCIK CZYTELNICZY

★ GRY PLANSZOWE, STOLIKOWE

★ KOŁA DYSKUSYJNE

★ IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

A PONADTO:

★ WE WTORKI ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA MŁODSZYCH I NAJMŁODSZYCH (W GODZ. 1400-1700)

★ W ŚRODY KLUB SENIORA (W GODZ. 1200-1500)

★ W CZWARTKI BABSKIE SPOTKANIA DLA MŁODYCH MAM I NIE TYLKO (GODZ. DO UZGODNIENIA)

★ W PIĄTKI KARCIANY KĄCIK I TRENING SZARYCH KOMÓREK (W GODZ. 1600-1900)

★ W SOBOTY DO WYBORU DO KOLORU (CAŁY DZIEŃ)

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

W URZĘDZIE GMINY TARNAWATKA

 

ZAPRASZAMY 26 LUTEGO I DO ZOBACZENIA 

Informacja

Ogłoszenie

5 lutego 2013 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Uczestnikami turnieju byli:

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wzór obowiązujący od 2012 roku)

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego do 28  lutego 2013 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

(wzór obowiązujący od 2012 roku)

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2013 roku do 28  lutego 2013 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

(wzór obowiązujący od 2012 roku)

 

15 lutego 2012 w Świetlicy Wiejskiej w Tarnawatce odbyło się spotkanie Ostatkowe zorganizowane przez Klub Seniora „WRZOS” działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka. Zorganizowano je w ramach obchodów tradycji Ostatków kultywowanej w naszym regionie. Zaszczytem dla organizatorów okazała się obecność Pana Stanisława Cisło – Sekretarza Powiatu oraz Pana Roberta Kuźniarka – Urzędującego Członka Zarządu. Obaj Panowie wystąpili w roli reprezentantów Starosty Powiatu Tomaszowskiego.

 

2 stycznia ruszyła rekrutacja do największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL  Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC. Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.

Konkurs

 

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

serdecznie zaprasza wszystkich na szkolenie w zakresie

wysyłania deklaracji rocznych przez internet

w środę: 15.02.2012r, 14.03.2012r, 11.04.2012r o godz. 12:00

w budynku urzędu przy ul. Rolniczej 17 (III p. - świetlica)

Więcej informacji na stronie

e-Deklaracje.gov.pl

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, w ramach konkursu nr 4.1/413.01.12, zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania:

małe projekty”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013,  działanie 4.31 – „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja”, zaprasza potencjalnych Wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach „małych projektów”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 lutego 2012 roku w sali konferencyjnej  budynku „Laureat”, ul. Lwowska 32, I piętro, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz działek stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży:

- działka o numerze ewidencyjnym 25/1 o powierzchni 0,05 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak,

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu /były właściciel lub jego spadkobiercy na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr.261 poz.2603 z póź.zm./ upływa z dniem 6 kwietnia 2011 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka w pok. nr. 2 lub pod numerem telefonu 6624710 w.36.

Zachęcamy wszystkich uczniów szkół z terenu Gminy do wzięcia udziału w konkursie na prezentację multimedialną pt. "Mnie ta ziemia od innych droższa".

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce przy współudziale Urzędu Gminy Tarnawatka.

Prace na konkurs należy składać osobiście do Pani Wiesławy Gruner, Sekretariatu Urzędu Gminy (pok. Nr 16) bądź przesłać na adres Urzędu Gminy Tarnawatka z dopiskiem: Konkurs na prezentację multimedialną „Mnie ta ziemia od innych droższa” do 23.03.2011 r. (w przypadku prac wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Najciekawsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych, wyróżnione przez komisję konkursu zostaną nagrodzone dyplomami i okolicznościowymi nagrodami rzeczowymi.

Więcej informacji zawartych jest w Regulaminie konkursu.

Załączniki do Regulaminu:

1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (Zgoda przedstawiciela ustawowego)

3. Załącznik nr 3 - Umowa przeniesienia praw autorskich

 

 

Dnia 10 lutego 2011 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 

Uczestnikami turnieju byli:

I – grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych:

Nazwisko i imię - Nazwa Szkoły

Pasieczny Paweł – Tarnawatka;

Dumicz Kamil – Tarnawatka;

Kornat Marta – Tarnawatka;

Czerwonka Szymon – Tarnawatka;

Pasławska Aleksandra – Wieprzów;

Kamińska Paulina – Wieprzów;

Kulas Justyna – Wieprzów;

Mielniczek Roksana – Wieprzów;

Zięba Paweł – Niemirówek;

Dumicz Iza – Niemirówek;

Olchawa Dominika – Niemirówek;

Rech Natalia – Huta Tarnawacka;

Burchan Magdalena – Huta Tarnawacka;

Pasieczna Diana – Huta Tarnawacka;

Litwińczuk Przemysław – Huta Tarnawacka.

 

 

II – grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych:

Cisło Katarzyna – Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce;

Olchowa Magdalena – Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce;

Koweła Gabriela – Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce;

Mazurek Barbara – Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce;

Bielak Bartłomiej – Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie

Wójt Gminy Tarnawatka zachęca do uczestnictwa w  projekcie pn „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka”. Realizowany jest on w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminę Tarnawatka (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce) w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. Celem głównym projektu jest podniesienie statusu zawodowego i społecznego  13  osób  bezrobotnych z terenu gminy Tarnawatka  do końca grudnia 2011 r. Biuro Projektu zorganizowane jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnawatce. Regulamin projektu oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Gminy Tarnawatka.

 

Pliki do pobrania:

Ankieta rekrutacyjna

Regulamin projektu

W niedzielę 29 stycznia poświęcono krzyż ustawiony na kopcu położonym w Tarnawatce przy drodze krajowej, w pobliżu młyna. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Tarnawatce Mszą Św. celebrowana przez księdza proboszcza Marka Giergiela i księdza wikarego Radosława Zaborniaka. W słowie wstępnym, Wójt Gminy Piotr Pasieczny zwrócił uwagę na znaczenie patriotyzmu w dzisiejszym życiu i potrzebę kultywowania tradycji narodowych. Kopiec w Tarnawatce, w świadomości mieszkańców uważany jest za mogiłę, w której pochowano uczestników powstania styczniowego. Niestety brak jest dokumentów, które mogłyby jednoznacznie stwierdzić kiedy i dlaczego został on usypany. Ksiądz proboszcz w wygłoszonym kazaniu nawiązał do wydarzeń z roku 1863, ukazując w ich kontekście różne postawy Polaków zajmowane wobec ruchów niepodległościowych. Zaakcentował również potrzebę zachowywania w życiu narodu wyższych ideałów.

 

Po Mszy Świętej młodzież z Gimnazjum w Tarnawatce zaprezentowała część artystyczną poświęconą powstaniu styczniowemu oraz przedstawiła historię miejsc pamięci znajdujących się na terenie Gminy. Następnie uczestnicy uroczystości, przy świetle pochodni przeszli pod kopiec, eskortowani przez samochody strażackie. Poświęcenia krzyża dokonał ksiądz Marek Giergiel, a  chór parafialny odśpiewał pieśni patriotyczne. Na kopcu zapłonęły znicze, a Przewodniczący Rady Gminy Janusz Najda razem z Wójtem Piotrem Pasiecznym złożyli pod krzyżem wieniec.

 

Inicjatorką całego przedsięwzięcia była Pani Wiesława Gruner nauczycielka Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, która również przygotowała część artystyczną. Krzyż została ufundowany przez Gminę Tarnawatka, uporządkowania kopca dokonali zarówno pracownicy Zarządu Dróg Krajowych jak i Urzędu Gminy. Na krzyżu zamieszczono tabliczkę z napisem: „Przechodniu patrz na ten krzyż, powstańcy polscy dźwignęli go wzwyż. Przechodząc góry doliny i wały, dla ciebie Polsko i dla Twej chwały…”.

 

Organizatorzy uroczystości dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do jej przeprowadzania, a także zwracają się z apelem do osób dysponujących informacjami dotyczącymi tarnawackiego kopca o ich przekazywanie bezpośrednio do Urzędu Gminy lub do Pani Wiesławy Gruner.

Fotogaleria z poświęcenia.