ostrzezenie

marznace opady

Regulamin

XII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

,, Hej Kolęda, Kolęda”,

który odbędzie się 07.01.2018r. o godz.12.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

I Organizatorem konkursu jest Gmina Tarnawatka we współpracy z Zespołem Szkół
i Przedszkola w Tarnawatce oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury.

II Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół i przedszkola Gminy Tarnawatka.

III Cele konkursu:

 • prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i piosenek
  o tematyce świątecznej,

 • popularyzacja śpiewania polskich kolęd, pastorałek, współczesnych piosenek świątecznych

 • promocja dziecięcej twórczości artystycznej,

 • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

IV Forma prezentacji:

 1. Soliści

V Repertuar:

 • tradycyjna kolęda, pastorałka.

VI Kryteria oceny:

 • interpretacja utworu,

 • muzykalność i warunki słuchowe uczestników,

 • ogólny wyraz artystyczny (stroje).

VII Kategorie:

Prezentacje będą oceniane w 4 kategoriach:

 • przedszkole

 • klasy I – III

 • klasy IV – VI

 • kl. VII oraz II i III gimnazjum

VIII Nagrody:

W każdej kategorii przewiduje się przyznanie nagród za zajęcie

 • I miejsca

 • II miejsca

 • III miejsca

Dopuszcza się możliwość wyróżnienia.

IX Wyłonienia zwycięzców Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda”

dokona Komisja Konkursowa.

X Postanowienia końcowe:

 1. Każda ze szkół typuje 10% liczby uczniów do etapu gminnego. (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników).

 2. Dopuszcza się własny akompaniament oraz wykorzystanie podkładów muzycznych.

 3. Organizator powołuje Komisję Konkursową.

 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 5. Komisja będzie kierować się kryteriami określonymi w pkt. VI. według ustalonej przez siebie punktacji.

 6. Organizator zajmie się w szczególności:

 • prowadzeniem całej imprezy,

 • interpretacją zasad konkursu,

 • ogłoszeniem wyników i zwycięzców,

 • wręczeniem nagród.

 1. W załączeniu przekazujemy kartę zgłoszenia, którą należy dostarczyć do Dyrekcji Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce do 20.12.2017r.

Opisaną płytę CD z wersjami instrumentalnymi lub pendrive należy złożyć w Urzędzie Gminy
u pana Łukasza Litwińczuka. Po zakończeniu konkursu, nośniki będą zwrócone.

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 84 662 47 27 lub 669028793.

Odpowiedzialne za organizację konkursu:

Elżbieta Jakubczak, Elżbieta Bielak, Ewa Zieńko-Bajwoł

Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Tarnawatka, że dnia 14 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania włączone zostaną syreny alarmowe.

Sygnał ciągły trwający 1 minutę będzie sygnałem ćwiczebnym, w związku z powyższym proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe mają na celu sprawdzenie poprawności działania systemu alarmowania o zagrożeniach.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

ostrzezenie1

23 grudnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie woj. lubelskiego.

swietabn

Protokół z obrad jury XI Gminnego Konkursu Kolęd Pastorałek

„HEJ KOLĘDA , KOLĘDA”

W dniu18 grudnia 2016r. komisja konkursowa Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” w składzie:
Przewodnicząca: pani Wiesława Grabek- Woś
Członkowie: pan Marian Szałapski, pan Kamil Kostur po wysłuchaniu 33 solistów postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących wykonawców w poszczególnych kategoriach:

W kategorii przedszkole:

I miejsce – Przemysław Bakalarz – Przedszkole w Tarnawatce-Tartaku

II miejsce – Daniel Antoniak – oddział przedszkolny SP Tarnawatka

III miejsce – Julia Gawęda - Przedszkole w Tarnawatce-Tartaku

Wyróżnienie – Maciej Palak -oddział przedszkolny - SP Tarnawatka, Weronika Dejneka- Przedszkole w Tarnawatce-Tartaku

W kategorii klas I-III:

I miejsce – Nicola Kostecka - SP Tarnawatka

II miejsce- Gabriela Koperwas - SP Tarnawatka

III miejsce – Maja Kurylak - SP Tarnawatka

Wyróżnienie – Dominik Kłos – SP Huta Tarnawacka, Oliwia Janiszewska - SP Tarnawatka, Karolina Czyż - NSP Wieprzów.

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce – Natalia Miziuk - SP Tarnawatka

II miejsce – Damian Jarechowicz - NSP Wieprzów

III miejsce – Kacper Ciapa - NSP Wieprzów

Wyróżnienie – Gabriela Piechnik - SP Tarnawatka, Marta i Miłosz Samulak - SP Huta Tarnawacka, Natalia Dudek - SP Tarnawatka.

W kategorii Gimnazjum (uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce)

I miejsce – Jakub Iwanicki

II miejsce – Natalia Margolt

III miejsce – Marlena Samulak

Wyróżnienie - Julia Dudek.

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom, a laureatom i i wyróżnionym gratuluje!

 

Galeria zdjęć z konkursu

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka
Dyrekcja Zespołu Szkół i Przedszkola
W Tarnawatce wraz z Nauczycielami

Gorąco zapraszają na koncert uczestników XI edycji Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”,

który odbędzie się w dniu 18 grudnia(niedziela) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce.

ZAPRASZAMY!

koledy

kiermasz

Życzenia 2015

Gmina Tarnawatka przystąpiła jako Partner do projektu pn. „E-centra – Aktywizacja cyfrowa mieszkańców gmin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji Mieszkańców Gminy objętych projektem w zakresie korzystania z Internetu, obsługi komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz korzystania z e-usług publicznych. 

W związku z powyższym  zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych mieszkańców.  

Formularz dostępny jest w formie elektronicznej pod niżej podanym adresem, prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 31.12.2015 roku.

http://www.ankietka.pl/ankieta/210254/ankieta-gmina-tarnawatka.html

Realizacja przedmiotowego zadania przewiduje bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gmin z obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz korzystania z e-usług publicznych. Dodatkowo w każdej gminie, która przystąpi do projektu, zostanie powołane Centrum Cyfrowe, które wyposażone zostanie w nowy sprzęt IT.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce zaprasza do uczestnictwa w konkursie na Najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Tarnawatka.

Własnoręcznie wykonane ozdoby należy złożyć do 15 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce lub Urzędzie Gminy Tarnawatka.

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania.

 

 Regulamin X Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda”,

który odbędzie się 17.01.2016 r. o godz. 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

I Organizatorem konkursu jest Gmina Tarnawatka we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce i Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

 

Życzenia

 

 

PROTOKÓŁ Z II GMINNEGO KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Dnia 16 grudnia 2014r w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace złożone w II GMINNYM KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBE BOŻONARODZENIOWĄ

1.Do konkursu przystąpiło 69 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych z terenu gminy Tarnawatka.

- I kategoria : do 5 lat,

- II kategoria: 6 - 9 lat,

- III kategoria: 10 –12 lat,

- IV kategoria: 13 – 15 lat,

- V kategoria: 16 – 100 lat.

2. Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:

- Ewa Zieńko - Bajwoł – przewodnicząca komisji,

- ks. Dominik Chomyszyn – członek komisji,

- Magdalena Kulas– członek komisji.

3. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zawartość treści bożonarodzeniowej, estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu, samodzielność wykonania.

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY IX GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

HEJ KOLĘDA , KOLĘDA”

W dniu18 grudnia 2014r. komisja konkursowa IX Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” w składzie:

Przewodnicząca: pani Wiesława Grabek- Woś, członkowie: Ks. Tomasz Leńczuk, pan Piotr Pacuła po wysłuchaniu 32 solistów postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących wykonawców w poszczególnych kategoriach:

 

Wyniki wyborów Wójta Gminy Tarnawatka

  Kuźniarz Robert Władysław Pasieczny Piotr
OKW Nr 1 w Tarnawatce 251 41,63% 352 58,37%
OKW Nr 2 w Tarnawatce-Tartaku 267 49,72% 270 50,28%
OKW Nr 3 w Wieprzowie 193 69,68% 84 30,32%
OKW Nr 4 w Hucie Tarnawackiej 102 39,69% 155 60,31%
OKW Nr 5 w Niemirówku 118 39,86% 178 60,14%
Ogółem 931 47,26% 1039 52,74%Frekwencja w poszczególnych obwodach

  12.00 17.30 21.00
OKW Nr 1 w Tarnawatce 14,09% 53,91% 56,69%
OKW Nr 2 w Tarnawatce-Tartaku 16,98% 52,46% 58,93%
OKW Nr 3 w Wieprzowie 23,87% 57,52% 66,35%
OKW Nr 4 w Hucie Tarnawackiej 20,74% 46,97% 50,88%
OKW Nr 5 w Niemirówku 28,19% 61,30% 66,44%
Ogółem 19,05% 53,89% 59,87%

zyczenia

Termin zgłaszania posesji zostaje wydłużony do 7 stycznia 2014 roku.

 

Święta Bożego Narodzenia to bardzo wesołe i rodzinne święta. Całymi rodzinami przygotowujemy potrawy na wigilijny i świąteczny stół, to już w naszej kulturze tradycja. Od wielu lat przygotowaniom kulinarnym towarzyszy świąteczny wystrój naszych domów i posesji. Zapraszamy mieszkańców gminy Tarnawatka do udziału w świątecznym konkursie na najpiękniej udekorowany dom i jego obejście.

Wszystkie formy dekoracji są dozwolone z iluminacją świetlną posesji włącznie. Przypominamy, że dekorując dom lub jego otoczenie „światełkami” należy robić to zgodnie z instrukcjami dołączonymi do np. zestawów świetlnych z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa .

Dla trzech najpiękniej udekorowanych „świątecznie” domów i posesji Urząd Gminy w Tarnawatce ufunduje nagrody. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadesłać pocztą pod adres Urzędu Gminy w Tarnawatce lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 grudnia 2013 roku. Na początku stycznia 2014 roku zgłoszone do konkursu posesje odwiedzi gminna komisja, która zdecyduje o przyznaniu trzech pierwszych miejsc.

 

12 grudnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce odbył się VIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”. Komisja konkursowa w składzie: Anna Pastuszek kierownik GOK w Tarnawatce, Kamil Kostur – muzyk, organista, ks. Radosław Zaborniak – wikariusz parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce, pracująca pod przewodnictwem ks. Tomasza Leńczuka –wikariusza parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie po wysłuchaniu 28 solistów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia.

W kategorii Przedszkole I miejsce zajęła Maja Kurylak, II –Gabriela Koperwas (obie przedszkole Tarnawatka-Tartak), a III miejsce zajęła Milena Samek z oddziału przedszkolnego ZSiP Tarnawatka. Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Koszel z przedszkola w Tarnawatce-Tartaku. W kategorii klas I-III najlepsza była Kinga Margolt (SP Tarnawatka), II miejsce zajęła Marta Samulak (SP Huta Tarnawacka), a III miejsce przypadło Sandrze Tymczuk (SP Tarnawatka). Wyróżniono Aleksandrę Szum, Miłosza Samulaka (SP Huta Tarnawacka) i Natalię Miziuk (SP Tarnawatka). W kategorii klas IV-VI:  bezkonkurencyjna była Natalia Margolt, tuż za nią uplasował się Jakub Iwanicki (SP Tarnawatka) a III miejsce zajęła Marlena Samulak (SP Huta Tarnawacka). Wyróżnieniami ngrodzono Sandrę Litwińczuk i Julię Dudek (SP Tarnawatka). W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Martyna Ciupera, II miejsce przypadło Katarzynie Kurylak, a III miejsce Dianie Pasiecznej. Wyróżniono Karolinę Stroczyńską.

Laureaci I, II i III miejsc wezmą udział w koncercie parafialnym, który odbędzie się 5 stycznia 2014 r. po Mszy Św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce. Wszystkim serdecznie gratulujemy a Państwa zapraszamy na koncert do wysłuchania i podziwiania wykonawców.

 

 

 

 

Dnia 10 grudnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce komisja w składzie: pani Ewa Zieńko – Bajwoł – nauczyciel plastyki, pani Magdalena Kulas – pracownik Urzędu Gminy Tarnawatka, pani Anna Pastuszek – pracownik GOK Tarnawatka rozstrzygnęła I Gminny Konkurs na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową. Do konkursu swoje prace zgłosiło 63 osoby. Głównym kryterium oceny była estetyka wykonania oraz własnoręczność wykonania ozdoby. Komisja postanowiła przyznać nagrody w poszczególnych kategoriach.

Kategoria dzieci przedszkolne: Miłosz Jędruszczak, Maja Kurylak, Bartosz Mirecki. Wyróżnione zostały prace Gabrieli Koperwas oraz Patryka Warmińskiego. W kategorii 6 – 9 lat: Kuba Bednarz, Mikołaj Bednarz, Sandra Tymczuk. Wyróżnienia otrzymały: Aleksandra Galas oraz Paula Margolt, w kategorii 10 – 12 lat: Zięba Weronika, w kategorii 13 – 15 lat nie zgłoszono prac, w kategorii 16 – 100 lat: Aurelia Burda, Maria Chroń, Izabela Sierzyńska. Wyróżnienia otrzymali: Monika Pękala oraz Paweł Sierzyński. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Prace zgłoszone do konkursu można zobaczyć na pokonkursowej wystawie I Gminnego Konkursu na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową mieszczącą się w górnej sali GOK Tarnawatka.

 


Życzenia

 

 

Protokół z VII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: ks. Tomasz Leńczuk –wikariusz parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, absolwent PSM w Tomaszowie Lub.

Członkowie:

P. Róża Kucharczyk – pracownik artystyczny Tomaszowskiego Domu Kultury;

P. Kamil Kostur – muzyk, organista;

ks. Radosław Zaborniak- wikariusz parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

po wysłuchaniu 23 solistów biorąc pod uwagę interpretację utworu, muzykalność i warunki słuchowe oraz ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce informuje, iż wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie systemowym "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka" w roku 2013 zapraszamy do biura projektowego(GOPS ul. Szkolna 1, 22-604 Tarnawatka), w którym otrzymają wszelkie informacje na temat Rekrutacji.

 Koordynator projektu

Henryk Pankiewicz

 

Ankieta

 

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że do dnia 10.01.2012 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 7 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twoja firma – Twój sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Wsparciem objętych zostanie 30 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Protokół z VI Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”

 

W dniu 12 grudnia 2011r. w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce odbył się VI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”.
Komisja konkursowa w składzie :
przewodniczący: ks.Tomasz Leńczuk,
członkowie: ks.Radosław Zaborniak i Kamil Kostur

po wysłuchaniu 16 solistów i 14 zespołów (ogółem 110 wykonawców) biorąc pod uwagę: interpretację utworów, muzykalność i warunki słuchowe wykonawców oraz ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Kartka LGD

Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” zorganizowany był przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W terminie do 21 października 2011 r. wpłynęło 5 aplikacji konkursowych zgłoszonych przez: Gminę Mełgiew, Gminę Łuków, Gmina Wisznice, LGD „Dolina Wieprza i Poru” oraz Powiat Tomaszowski.

Dnia 24 października w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Lubartowskiej 74 A odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej oceniającej aplikacje zgłoszone do konkursu.

Logo FAPA

W związku z rozpoczęciem od 1 października 2011 roku przez Fundacje Rozwoju Lubelszczyzny realizacji

„Szkoleń z zastosowania komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym
dla rolników z województwa lubelskiego”

zapraszamy

Mieszkańców Gminy Tarnawatka do wzięcia udziału

w 2-dniowych (łącznie 12 godz.) szkoleniach w trakcie których będzie możliwość:

- zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych i korzystania z Internetu w zarządzaniu gospodarstwem rolnym,

- zdobycia umiejętności samodzielnego wypełniania wniosków o płatności obszarowe (dopłaty bezpośrednie),

- zapoznania się z zasadami sporządzania biznes-planów, prowadzenia rachunkowości rolnej oraz z programami z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzą Wójt i Rada Gminy Tarnawatka!

Niech blask bijący od betlejemskiego żłóbka zgasi wszystkie spory i konflikty;

niech zniknie na zawsze zawiść i egoizm, a my zapomnijmy o tkwiących w naszych sercach urazach i nieporozumieniach!

Zaufajmy Bogu i jego największemu przesłaniu: wiary, nadziei i miłości,

jakie niesie Światu narodzony w stajence Chrystus!

Niech te Święta upłyną w ciepłej atmosferze domu rodzinnego, a nadchodzący Nowy Rok niech będzie czasem dostatku, życzliwości i spełnienia pokładanych w nim nadziei!


Piotr Pasieczny                                                        Janusz Najda


Wójt Gminy                                                  Przewodniczący Rady

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzą Wójt i Rada Gminy Tarnawatka!

Niech blask bijący od betlejemskiego żłóbka zgasi wszystkie spory i konflikty;

niech zniknie na zawsze zawiść i egoizm, a my zapomnijmy o tkwiących w naszych sercach urazach i nieporozumieniach!

Zaufajmy Bogu i jego największemu przesłaniu: wiary, nadziei i miłości,

jakie niesie Światu narodzony w stajence Chrystus!

Niech te Święta upłyną w ciepłej atmosferze domu rodzinnego, a nadchodzący Nowy Rok niech będzie czasem dostatku, życzliwości i spełnienia pokładanych w nim nadziei!


Piotr Pasieczny                                                        Janusz Najda


Wójt Gminy                                                  Przewodniczący Rady

 

Szopka

         W piątek 10 grudnia 2010 roku Piotr Pasieczny Wójt Gminy Tarnawatka, dokonał oficjalnego otwarcia Gminnego Centrum Aktywności w Tarnawatce mieszczącego się na poddaszu budynku Gimnazjum.

         W adaptowanych dla potrzeb Centrum pomieszczeniach znajduje się Biblioteka Gminna oraz sala multimedialna wraz zapleczem sanitarnym i socjalnym, a także izba pamięci, w której trwają prace przygotowawcze do otwarcia pierwszej ekspozycji.

         Roboty budowlane o wartości około 74 tysięcy złotych sfinansowano z budżetu gminy. Wykonali je w całości pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy, ponieważ firma zewnętrzna, za te same prac zażądała blisko 200 tysięcy złotych.

         Dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy Tarnawatka środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi udało się umeblować i wyposażyć Centrum.  

         Kosztem blisko 65 tysięcy złotych zakupiono między innymi pełne umeblowanie, 5 zestawów komputerowych, 5 laptopów, drukarkę laserową, rzutnik multimedialny, ekran, kserokopiarkę, urządzenia audio-wiedeo – telewizor, nagłośnienie, odtwarzacz DVD, przenośne klimatyzatory oraz wykonano sieć wewnętrzną. Zgodnie z umową na dofinansowanie zawartą z Urzędem Marszałkowskim, Urząd Gminy otrzyma refundację w wysokości 75% poniesionych wydatków.

         Udostępnione właśnie pomieszczenia mają stać się zalążkiem przyszłego ośrodka kultury. Zwłaszcza, że projekt remontu świetlicy wiejskiej w Tarnawatce i jej adaptacji na Gminny Ośrodek Kultury, wart blisko milion złotych, uzyskał już akceptację Urzędu Marszałkowskiego i w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na dofinansowanie tej inwestycji.

 

 Kilka zdjęć z otwarcia.

Protokół z V Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 „Hej kolęda, kolęda”

 

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: p.Małgorzata Łoza- nauczyciel muzyki

Członkowie: p.Kamil Kostur – muzyk, organista;

ks. Radosław Zaborniak- wikariusz parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce

po wysłuchaniu 40 solistów, biorąc pod uwagę interpretację utworu, muzykalność i warunki słuchowe oraz ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach.

W KATEGORII: PRZEDSZKOLE

I miejsce –Natalia Kowalczuk – oddział przedszkolny w Tarnawatce

II miejsce – Sandra Tymczuk -  oddział przedszkolny w Tarnawatce

III miejsce – Anna Palak – SF Niemirówek

Wyróżnienia: Patryk Rachański – Przedszkole Tartak , Aleksandra Krzeszowska „Małe Przedszkola”

W KATEGORII: KL. I – III

I miejsce –Jakub Iwanicki SP Tarnawatka

II miejsce –Katarzyna Cepil SP Tarnawatka  

III miejsce –Kacper Litwińczuk SP Tarnawatka

 Wyróżnienia:  Michał Iskierka- SP Huta Tarnawacka Weronika Zięba – SF Niemirówek,  Sandra Litwińczuk – SP Tarnawatka     

W KATEGORII: KL. IV- VI

I miejsce - Dominika Olchawa – SF Niemirówek

II miejsce -  Katarzyna Kurylak - SP Tarnawatka  

III miejsce –Tomasz Kornat – SP Tarnawatka

Wyróżnienia: Justyna Kulas- SP Wieprzów , Anita Świderek- SP Tarnawatka Diana Pasieczna- SP Huta Tarnawatka

W KATEGORII: GIMNAZJUM

I miejsce –Kinga Walawander

II miejsce - Monika Mazur

II miejsce – Agata Matejak

III miejsce –Natalia Sarzyńska

Wyróżnienia: Łukasz Bartecki , Jan Machowski, Katarzyna Wyrwa.

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom, zwycięzcom gratuluje. Laureatów I miejsc zaprasza na występ, który odbędzie się podczas Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych w dniu 16.12.2010r. o godz. 10.00 w budynku Świetlicy Środowiskowej w Tarnawatce (stara plebania).

Fotogaleria z przeglądu.

W ostatnich dniach Gmina Tarnawatka wzbogaciła się o sprzęt, który pozwoli na lepsze i sprawniejsze wykonywanie zadań oraz podniesienie jakości świadczonych usług. W ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Niemirówku-Kolonii i Pańkowie” zakupiony został ciągnik marki ZETOR oraz wóz asenizacyjny. Wartość zakupionego sprzętu to ponad 166 tys. złotych.

Całość zadania opiewa na kwotę 4milony 648 tys. złotych, z czego Urząd Marszałkowski w Lublinie zrefunduje Gminie 75 % kosztów kwalifikowanych. W obecnej chwili ukończony został I etap inwestycji tj. budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Pańkowie. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Gmina Tarnawatka z własnego budżetu wyłożyła 15 tys. złotych na zakup pługa do odśnieżania i piaskarki, które będą wspierać akcję zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.

Kilka zdjęć sprzetu zakupionego w ramach realizacji projektu.