mikolaj gok

 

 

Gmina Tarnawatka zawiadamia mieszkańców sołectwa Podhucie, że zachodzi konieczność wykonania dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowych w miejscowości Podhucie

W związku z powyższym zabrania się pobierania wody z wodociągu w dniach 17.11.2017 od godziny 16.00 do 18.11.2017 do godz. 10.00, a także spożywania wody pochodzącej z wodociągu.

Jej spożycie może spowodować pogorszenie samopoczucia, a w większych ilościach problemy żołądkowe a nawet zatrucie.

Przez kilka następnych dni po przeprowadzeniu dezynfekcji zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu.

Za niedogodności przepraszamy.

 

 

Zainteresowanych służbą wojskową w jednostkach OT, zapraszamy niezwłocznie do Punktu Informacyjnego dla kandydatów WOT w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu, ul. Koszary 52, codziennie w godz. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny – 261 181 102. Niezbędne informacje wraz z materiałami dydaktycznymi z zakresu terytorialnej służby wojskowej są do pobrania w zakładce Wojska Obrony Terytorialnej na stronie internetowej WKU w Zamościu – www.zamosc.wku.wp.mil.pl

Informujemy, że w związku z pogorszeniem się jakości wody w studniach na ujęciu wody w Tarnawatce zachodzi konieczność ciągłego chlorowania wody w dawce nie przekraczającej 0,3 mg/l Cl2.

Zaleca się spożywać wodę po przegotowaniu do chwili zaniku zapachu chloru.

Za niedogodności przepraszamy.

Monika Baran

Kierwonik Referatu

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

plakat sady 2017

 Regulamin XI Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda”, który odbędzie się 18.12.2016 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

 

I Organizatorem konkursu jest Gmina Tarnawatka we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce.

II Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół i przedszkola z terenu  Gminy Tarnawatka

III Cele konkursu:

* prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek

* popularyzacja śpiewania polskich kolęd, pastorałek

* promocja dziecięcej twórczości artystycznej,

* umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

 

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

 

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

 

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

 

W Konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:

 • infrastruktura
 • bezpieczeństwo
 • środowisko i ekologia,
 • estetyka przestrzeni publicznej,
 • edukacja,
 • sport, rekreacja i turystyka,
 • kultura, tradycja,
 • aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
 • integracja społeczna,
 • innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie
 • dostępności do Internetu,
 • współpraca zagraniczna,

Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

 

Organizator: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

 

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

projekt justyna

plakat rekodzielo

koncert tarna vox

25 października 50-lecie pożycia małżeńskiego – Złote Gody obchodziło dziesięć par małżeńskich z naszej Gminy.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Tarnawatce. Mszę Świętą w intencji Jubilatów odprawił ks. Proboszcz Tomasz Demczuk.

Po zakończeniu liturgii jej uczestnicy spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury. W świąteczny nastrój wprowadzili zebranych uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, którzy pod kierunkiem pani Elżbiety Jakubczak przygotowali wzruszającą, pełną wspomnień część artystyczną. Szczególnie wrażenie na zebranych wywołały słowa piosenki : „Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta nas wcale. Wielka miłość, wielka siła, zostajemy jej wierni na zawsze”

Po obejrzeniu i wysłuchaniu inscenizacji nastąpiła część oficjalna. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostali odznaczeni: Krystyna i Adam Dejowie, Karolina i Jan Hołojuchowie oraz Wiesława i Stanisław Kornatowie z Pańkowa, Władysława i Edward Burakowie oraz Danuta i Tadeusz Wawrzusiszynowie z Tarnawatki-Tartak, Stanisława i Henryk Buciorowie oraz Stanisława i Ryszard Krzemińscy z Niemirówka-Kolonii , Halina i Tadeusz Chaciowie z Sumina, Irena i Adam Kotowie z Paucznego oraz Stanisława i Zenon Polityło z Tarnawatki. Wręczenia odznaczeń, legitymacji oraz pamiątkowych dyplomów i kwiatów dokonali Wójt Gminy Piotr Pasieczny wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Kazimierą Mańdziuk .

Przy tak niecodziennej uroczystości nie mogło obyć się bez tradycyjnej lampki szampana i toastów wznoszonych na cześć dostojnych Jubilatów. Uroczystość zakończyła się przy kawie, herbacie i ciasteczkach oraz wspomnieniach o tym, jak to było pół wieku temu.  

 

Galeria zdjęć z jubileuszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym
i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe na spotkanie, na którym będzie prezentowany projekt Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2015-2020 oraz projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnawatka.

 

Spotkanie odbędzie się 10 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w budynku GOK w Tarnawatce.

 

Poniżej dokumenty do pobrania:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2015-2020

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnawatka

 

 Regulamin IX Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda”,

który odbędzie się 18.12.2014 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

 

I Organizatorem konkursu jest Gmina Tarnawatka we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce i Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

II Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół i przedszkola Gminy Tarnawatka i gmin sąsiadujących.

III Cele konkursu:

 • prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieśni o tematyce świątecznej,
 • popularyzacja śpiewania polskich kolęd i pastorałek,
 • promocja dziecięcej twórczości artystycznej,
 • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

IV Forma prezentacji:

Soliści

V Repertuar:

Kolęda, pastorałka lub piosenka o tematyce świątecznej

VI Kryteria  oceny:

 • interpretacja utworu
 • muzykalność i warunki słuchowe uczestników
 • ogólny wyraz  artystyczny (stroje)

VII Kategorie:

Prezentacje będą oceniane w 4 kategoriach solowych:

 • przedszkole
 • klasy I – III
 • klasy IV – VI
 • gimnazjum

VIII Nagrody:

 W każdej kategorii planuje się przyznanie nagród za zajęcie

 • I miejsca
 • II miejsca
 • III miejsca

Dopuszcza się możliwość wyróżnienia.

Dodatkowo laureaci I, II ,III miejsc wezmą udział w koncercie parafialnym, który odbędzie się w dniu 11 stycznia 2015 r. po Mszy Św. o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

 

IX Wyłonienia zwycięzców Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda” dokona Komisja Konkursowa.

X Postanowienia końcowe:

 1. Każda ze szkół typuje 10% liczby uczniów do etapu gminnego. (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników).
 2. Dopuszcza się własny akompaniament oraz wykorzystanie podkładów muzycznych.
 3. Organizator powołuje Komisję Konkursową.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
 5. Komisja będzie kierować się kryteriami określonymi w pkt. VI. Punktacja będzie ustalona przez Komisję Konkursową.
 6. Organizator zajmie się w szczególności:
 • prowadzeniem całej imprezy,
 • interpretacją zasad konkursu
 • ogłoszeniem wyników i zwycięzców,
 • wręczeniem nagród.

 

W załączeniu przekazujemy kartę zgłoszenia, którą należy dostarczyć do  Dyrekcji Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce do dnia 11 grudnia 2014 r. Do karty należy dołączyć opisaną płytę CD z wersjami instrumentalnymi lub pendrive. Po zakończeniu konkursu, nośniki będą zwrócone. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel.846624727 lub 669028793.

Odpowiedzialne za organizację  konkursu:

Elżbieta Jakubczak, Elżbieta Bielak,  Ewa Zieńko

 

Karta zgłoszenia do udziału w IX Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek "Hej Kolęda, Kolęda"

 

 

Nasza gmina złożyła wniosek do Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na budowę dróg w Suminie. Dziś już wiemy, że na 92 złożone wnioski, nasz został bardzo wysoko oceniony, zajmując 15 miejsce po ocenie merytorycznej. Dzięki temu możemy być pewni, że w przyszłym, roku nawierzchnię asfaltową uzyska 4,6 km dróg gminnych. Powstanie m. in. pół kilometra chodników, zatoka przystankowa, dwa przejścia dla pieszych. Przebudowie ulegną drogi zarówno na górze jak i na dole miejscowości, oraz odcinek łączący obie części wsi. Dalej asfalt pobiegnie aż do Paucznego, co ułatwi życie nie tylko mieszkańcom tej wsi – cieszy się Wójt Gminy Piotr Pasieczny.

Cały artykuł można przeczytać w najnowszym wydaniu gazety "Co w naszej Gminie"

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY Tarnawatka

z dnia 02 września 2014 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce w wyborach do Rady Gminy Tarnawatka, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ oraz uchwały nr XX/136/2012 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Tarnawatka /Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2012, poz. 4053/ podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce w wyborach do Rady Gminy Tarnawatka, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1.

Sołectwo Tarnawatka ulice: Kasztanowa, Kniazie, Parkowa

1

2

Sołectwo Tarnawatka ulice: Kamienna, Księdza Boguty, Kościelna, Szkolna, Wola

1

3.

Sołectwo Tarnawatka ulice: Jasna, Lubelska, Północna

1

4.

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Leśna, Ogrodowa, Zachodnia numery parzyste

1

5.

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Łąkowa, Wesoła, Zachodnia numery nieparzyste, Zielona oraz sołectwo Dąbrowa Tarnawacka

1

6.

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Fabryczna, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Tomaszowska, Topolowa

1

7.

Sołectwo Pańków

1

8.

Sołectwo Wieprzów: miejscowość Wieprzów Tarnawacki oraz miejscowość Wieprzów Ordynacki od nr 1 do nr 10

1

9.

Sołectwo Wieprzów: miejscowość Wieprzów Ordynacki od nr 11 do nr 161

1

10.

Sołectwo Tymin

1

11.

Sołectwo Huta Tarnawacka

1

12.

Sołectwo Pauczne oraz sołectwo Podhucie

1

13.

Sołectwo Kunówka oraz sołectwo Sumin

1

14.

Sołectwo Niemirówek-Kolonia

1

15.

Sołectwo Klocówka oraz sołectwo Niemirówek

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce mieści się w Urzędzie Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, pokój nr 13, tel. /84/ 662-47-10, fax /84/ 662-47-24

Wójt 

Piotr Pasieczny

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Tarnawatka

z dnia 15 października 2014 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania

oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), związku z uchwałą Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tarnawatka na stałe obwody głosowania (Dz. U. Woj. Lub. z 2013r., poz. 687), podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których przeprowadzone zostaną wybory do Rady Gminy Tarnawatka, Rady Powiatu Tomaszowskiego i Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz wybory Wójta Gminy zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Kunówka, Sumin, Tarnawatka

Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce

(84) 662-47-92

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

2

Dąbrowa Tarnawacka, Pańków, Tarnawatka - Tartak

Przedszkole w Tarnawatce – Tartaku

(84) 662-45-43

3

Wieprzów Ordynacki,

Wieprzów Tarnawacki

Szkoła Podstawowa w Wieprzowie

(84) 538-12-03

4

Huta Tarnawacka, Pauczne,

Podhucie, Tymin

Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej

(84) 662-47-79

5

Klocówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia

Budynek poszkolny w Niemirówku

664-815-020


  

 

 28 października 2014 roku w Tarnawatce odbyła się piękna uroczystość „Złotych Godów” 5 par z terenu gminy świętowało swój jubileusz.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną przez proboszcza Tomasza Demczuka w kościele parafialnym w Tarnawatce. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na spotkanie do Domu Kultury gdzie zostały wręczone im „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta RP.

Wójt Gminy Piotr Pasieczny wraz z Januszem Najdą – Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli je następującym parom: Ewie i Albinowi Szopom z Tarnawatki, Krystynie i Janowi Maziarczukom z Tarnawatki-Tartaku, Irenie i Eugeniuszowi Pasiecznym z Sumina, Marii i Romanowi Kurzępom z Niemirówka-Kolonii, Danucie i Zdzisławowi Radkowskim z Wieprzowa Ordynackiego.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury Tarnawatce pod opieką Pani Anny Najda.

 

Galeria zdjęć z uroczystości

 

 

zaproszenie

„WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY TARNAWATKA”

Od października 2013r. rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i zajęć wyrównujących deficyty edukacyjne. Są to zajęcia wyrównawcze, zajęcia w ramach poszczególnych kompetencji kluczowych i zajęcia specjalistyczne.

 Regulamin VIII  Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,, Hej Kolęda, Kolęda”,

który odbędzie się 12.12.2013r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

 

I Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Tarnawatce we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce i Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

II Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół i przedszkola Gminy Tarnawatka i gmin sąsiadujących.

III Cele konkursu:

 • prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieśni o tematyce zimowej,
 • popularyzacja śpiewania polskich kolęd i pastorałek,
 • promocja dziecięcej twórczości artystycznej,
 • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

 

REGULAMIN I KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce pod patronatem Wójta Gminy Tarnawatka

CEL KONKURSU:

1. Rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych.

2. Przybliżenie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.

3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki.

4. Promocja osób utalentowanych plastycznie.

TERMINY KONKURSU:

1. Termin składania ozdób wraz z kartą zgłoszeniową do 7 grudnia 2013 r.

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród - 11 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce ul. Ks. Boguty 48

112

 

 28 listopada 2012 roku w Tarnawatce odbyła się piękna uroczystość „Złotych Godów” 8 par z terenu gminy świętowało swój jubileusz.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Tarnawatce. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na spotkanie do Domu Kultury gdzie zostały wręczone im „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta RP.

Wójt Gminy Piotr Pasieczny wraz z Januszem Najdą – Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli je następującym parom: Czesławie i Mikołajowi Łaszkiewiczom, Mariannie i Tadeuszowi Chroniom z Tarnawatki-Tartak; Helenie i Adamowi Dąbrowskim z Pańkowa; Irenie i Janowi Dziurom z Tymina; Krystynie i Janowi Gontarzom, Mariannie i Marianowi Kawałkom, Halinie i Janowi Mrozom z Tarnawatki.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Zespołu Szkół w Tarnawatce pod opieką Pani Elżbiety Jakubczak.

 

Galeria zdjęć z Jubileuszu Złotych Godów

 

 

17 listopada 2012 roku odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i przekazania nowego sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce połączona z oficjalnym otwarciem i oddaniem do użytku odremontowanego budynku Domu Kultury w Tarnawatce.

O godzinie 13.00 proboszcz parafii Tarnawatka ks. Marek Giergiel odprawił Mszę Świętą. Po zakończonej Eucharystii korowód złożony z pocztów sztandarowych OSP Tarnawatka, OSP Wieprzów oraz OSP Tarnawatka-Tartak, przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy, władz samorządowych, oraz zaproszonych gości w rytmie marszowym intonowanym przez Gminną Orkiestrę Strażacką przeszedł na parking przed Domem Kultury.

Po złożeniu raportu przez dowódcę uroczystości, Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce Druha Tadeusza Borowicza Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Druhowi Kazimierzowi Organiście, została podniesiona flaga państwowa na maszt oraz odegrany hymn państwowy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Tarnawatka – Piotr Pasieczny, który przywitał wszystkich zebranych.

Kolejnym punktem było pożegnanie dotychczas używanego sztandaru przez druhów Józefa Saka, Juliana Kopczyńskiego, Stanisława Palaka oraz Prezesa OSP Tarnawatka Lesława Zimońskiego, a następnie wyprowadzenie sztandaru.

Następnie Druh Ryszard Kopczyński, Prezes Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru odczytał akt fundacji sztandaru. Poświęcenia dokonał ks. Marek Giergiel, po czym rozpoczęła się ceremonia przekazania sztandaru przez fundatorów na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, a dalej kolejno na ręce Prezesa Druha Lesława Zimońskiego i pocztowi sztandarowemu OSP Tarnawatka. Następnie Druh Marek Pasieczny odczytał akt odznaczenia jednostki OSP Tarnawatka złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dekoracji sztandaru dokonał Druh Kazimierz Organista w asyście Druha Lesława Zimońskiego oraz Druha Marka Pasiecznego. Po tej ceremonii odbyła się prezentacja nowego sztandaru przed zebranymi na placu.

Druga część uroczystości związana była z poświęceniem i oddaniem do użytku odremontowanego Domu Kultury w Tarnawatce. Budynek został odnowiony dzięki realizacji projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tarnawatce – adaptacja na Gminny Ośrodek Kultury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 750 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymane w ramach projektu to 351 tysięcy złotych, 24 tysiące złotych wydała Rada Sołecka na zakup kostki brukowej na parking przed budynkiem, który ułożony został przez pracowników Urzędu Gminy, reszta pieniędzy pochodzi z budżetu gminy.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Przewodniczący Rady Gminy i sołtys Tarnawatki Janusz Najda, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Druh Andrzej Mańdziuk, Wójt Gminy Piotr Pasieczny oraz ks. Marek Giergiel. Następnie odbyło się poświęcenie budynku oraz krzyża, który Wójt zawiesił w jego głównej sali.

 

Galeria zdjęć z poświęcenia i przekazania sztandaru dla jednostki OSP Tarnawatka oraz poświęcenia i oddania do użytku odremontowanego Domu Kultury w Tarnawatce.

 

 

 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2016 roku Samorząd Województwa Lubelskiego będzie realizować we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".  Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach od 19 listopada do 18 grudnia 2012 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 7 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

 

Załączniki do pobrania:

 


PKR W dniach 14-16 listopada na terenie naszej Gminy została przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym czasie można było oddać zużyty sprzęt całkowicie za darmo, a tym samym zadbać o środowisko i zrobić porządek w domu, w pracy, na strychu czy w garażu.

Z tej oferty skorzystało naprawdę wiele osób. W sumie zebrano 5300 kg elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in. monitory, telewizory, magnetowidy, klawiatury, komputery, drukarki, lodówki, czajniki, odkurzacze, pralki, mikrofalówki, telefony, radia i wiele innych rzeczy.

Wszystkie elektrośmieci 17 listopada zostały odebrane przez Polską Korporację Recyklingu w Lublinie, gdzie zostaną poddane procesom odzysku, a ich elementy zostaną zużyte jako surowce wtórne wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.

To dobra informacja, tym bardziej, że dzięki takim akcjom te sprzęty na pewno nie trafią do rowów, lasów i nie będą stanowiły w przyszłości zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla mieszkańców Gminy.

Zbiórka została przeprowadzona przez Urząd Gminy we współpracy z Polską Korporacją Recyklingu.

Kilka zdjęć ze zbiórki.



Dziękuję członkom gminnej i obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnawatka oraz pracownikom urzędu gminy i jednostek organizacyjnych zaangażowanych w organizację wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku.

Nasz wspólny wysiłek pozwolił na bardzo sprawne przeprowadzenie całej operacji. Z satysfakcją mogę poinformować, że Gmina Tarnawatka jako pierwsza w powiecie tomaszowskim i w dawnym województwie zamojskim, dokonała obliczenia wyników głosowania i zakończyła wybory.

Marian Szałapski
Urzędnik Wyborczy

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom Gminy Tarnawatka, za głosy oddane na moją osobę w wyborach samorządowych.

Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść okazanego mi zaufania!

Piotr Pasieczny
Wójt Gminy

Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka


Wyniki ponownego głosowania w dniu 04.07.2010 w Gminie Tarnawatka:

Regulamin V Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,, Hej Kolęda, Kolęda”

 

I. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Tarnawatce we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce oraz Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

II. Termin i miejsce konkursu: 09.12.2010r. godz.10.00 Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce (budynek gimnazjum).

III. Cele konkursu:

 • prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieśni o tematyce zimowej,
 • popularyzacja śpiewania polskich kolęd i pastorałek
 • promocja dziecięcej twórczości artystycznej
 • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami,
IV. Forma prezentacji:
 • Soliści
V. Repertuar:
 • Dwa utwory – kolęda, pastorałka lub piosenka o tematyce świątecznej obowiązkowo jedna kolęda tradycyjna
 • W kategorii przedszkolnej dopuszcza się wykonanie jednej kolędy lub pastorałki.
VI. Kryteria oceny:
 • interpretacja utworu
 • muzykalność i warunki słuchowe uczestników
 • ogólny wyraz artystyczny (stroje)
VII. Kategorie:
Prezentacje będą oceniane w 4 kategoriach solowych:
 • przedszkole
 • klasy I – III
 • klasy IV – VI
 • gimnazjum
VIII Nagrody: W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za zajęcie
 • I miejsca
 • II miejsca
 • III miejsca oraz dopuszcza się możliwość wyróżnienia.
Dodatkowo laureaci I miejsc zaprezentują się podczas Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych, który odbędzie się w dniu 19.12.2010r. w budynku Świetlicy Środowiskowej w Tarnawatce (stara plebania).

IX. Wyłonienia zwycięzców Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda” dokona Komisja Konkursowa, która będzie kierować się kryteriami określonymi w pkt. VI. Punktacja będzie ustalona przez Komisję Konkursową.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Przy rozbieżnościach lub problemach głos ma organizator.

X. Postanowienia końcowe:
 1. Każda ze szkół typuje 8% liczby uczniów do etapu gminnego. (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników).
 2. Dopuszcza się wykorzystanie podkładów muzycznych na kasetach, płytach CD.
 3. W załączeniu przekazujemy kartę zgłoszenia, którą należy dostarczyć do Dyrekcji Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce do dnia 03 grudnia 2010 r.

Odpowiedzialne za organizację konkursu:
Elżbieta Jakubczak, Elżbieta Bielak, Ewa Zieńko- Bajwoł




Karta zgłoszenia do udziału w V Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”
>>>POBIERZ<<<

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Tarnawatce ma zaszczyt zaprosić wszystkich sympatyków pożarnictwa na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się w


Tarnawatce, 18 lipca 2010 roku.

 

Program uroczystości:
1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń (plac przed Domem Kultury w Tarnawatce) - 13.30
2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych - 14.00
2.a. zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
2.b. zawody seniorów,
2.c. odznaczenia zasłużonych strażaków,
2.d. dekoracje zwycięzców.
3. Zakończenie zawodów.

Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Tarnawatce
Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży, który dotyczy działek:


- o numerze ewidencyjnym 608 o powierzchni 1,6600 ha położona w miejscowości Tymin.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu /były właściciel lub jego spadkobiercy na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr.261 poz.2603 z póź.zm./ upływa z dniem 14 grudnia 2010r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr. 2 lub pod numerem telefonu 6624710 w.36 Urząd Gminy Tarnawatka.