Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka informuje, że w ramach zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Huta Tarnawacka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie" wybudowana została siłownia na świeżym powietrzu w miejscowości Huta Tarnawacka.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz integracja środowiska lokalnego.

Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w różnym wieku, podnosząc ich sprawność ogólną oraz zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od pory roku. Siłownia na świeżym powietrzu jest dostępna dla wszystkich. Takie miejsce nie tylko umożliwia aktywność fizyczną, ale także stwarza okazję do nawiązywania nowych znajomości i wspólnego spędzania czasu wolnego. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu boiska czas na siłowni będą mogły spędzać całe rodziny. W realizację zadania została zaangażowana społeczność lokalna poprzez udział w przygotowaniu terenu pod siłownię. Wspólne działanie spowodowało minimalizację problemu samotności osób starszych i integrację z młodymi ludźmi. Budowa siłowni wpłynęła pozytywnie na młodzież, która więcej czasu spędza na powietrzu niż w domu przed komputerem.

W ramach projektu zakupione zostały następujące urządzenia:

1) biegacz + pylon + orbitrek,

2) wioślarz + pylon + prasa nożna,

3) wahadło + twister na słupku,

4) koła Tai-Chi podwójne.

5) kosz na śmieci,

6) ławka,

7) stojak na rowery.

Wartość całego projektu wyniosła 21.729,70 zł. Z tego dofinansowanie z LGD „Roztocze Tomaszowskie” - 20.729,70 zł. Rada Sołecka Huty Tarnawackiej przekazała na ten cel 1.000,00 zł.

huta 1

huta 2

huta 3

huta 4

huta 5

 

 

logo monika

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”